0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 

Szanowni Państwo,

            Uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy w Andrespolu będzie czynny w dniu 30 maja 2020r. (sobota)
w godzinach od 07.30 do 14.30.

           W dniu tym będzie odpracowywany dzień 12 czerwca br. (piątek).

 


 

ZARZĄDZENIE NR 20/2020 WÓJTA GMINY ANDRESPOL z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy w Andrespolu, Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrespolu, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą w Wiśniowej Górze w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego. 

 

 

Kontakt: 

Telefon: 42 235-27-00 Fax:

42 213-24-34

Email: ug@andrespol.pl
42 213-24-40
42 213-22-88

 

Numery kont bankowych Urzędu Gminy Andrespol

 

28 8781 0006 0000 0130 2000 0020

- podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych od osób prawnych,

- opłata skarbowa, za zajęcie pasa i umieszczenie urządzeń, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, użytkowanie wieczyste,

- inne należności,

 

65 8781 0006 0000 0130 2000 0130

- wpłaty wadium, zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych od osób fizycznych należy wpłacać na indywidualny numer konta dostępny w decyzji podatkowej.

Opłaty za wywóz odpadów komunalnych należy wpłacać na indywidualny numer konta bankowego dostępny w harmonogramie wpłat.

Drukuj 
Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl