0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 


Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze – w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrespolu, Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 1 /2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrespolu z dnia 03 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej – wyłoniła kandydatkę na ww. stanowisko pracy.

  1. Anna Korowajska


Uzasadnienie dokonanego wyboru
 

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 1/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrespolu, informuje, iż kandydaci, którzy złożyli dokumenty aplikacyjne na ww. stanowisko pracy i zakwalifikowali się do II etapu naboru (rozmowa kwalifikacyjna) spełnili wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu i po przedstawieniu im charakteru i warunków pracy przyjęli oferowane im warunki i wyrazili zgodę na zatrudnienie na oferowanym stanowisku.» Pliki powiązane:

informacja o rozstrzygnięciu ogłoszenia
Dodany: 28.08.2018 godz. 11:14


Informacja opublikowana przez:
  dnia 28 2018 godz. 11:17


Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat oferty pracy.


Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Osoba/instytucja zgłaszająca ofertę:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrespolu, ul. Rokicińska 125, 95-020 Andrespol, tel. 422132760, e-mail: opsandrespol@lodz.home.pl

Oferowane stanowisko:
  Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Wymiar czasu:
  pełny

Miejsce składania ofert:
  Wymagane dokumenty, uporządkowane w sposób chronologiczny należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrespolu , ul. Rokicińska 125, 95-020 Andrespol, lub pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem na kopercie: „ Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego” w terminie do dnia 21 sierpnia 2018 r., do godz. 15:00 (decyduje faktyczna data wpływu do Ośrodka).» Pliki powiązane:

Treść oferty pracy
Dodany: 10.08.2018 godz. 9:54
informacja o rozstrzygnięciu ogłoszenia
Dodany: 28.08.2018 godz. 11:14


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Fastyn Marcin [Informatyk] dnia 10 2018

Informacja opublikowana przez:
  dnia 10 2018 godz. 09:53
Liczba odsłon:
  708 od 10 2018 godz. 09:53  (średnio 2.46 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl