0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Oficerskiej 4 w Wiśniowej Górze, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Karolina Student      08.12.2017 godz. 9:30
 
 

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego w okresie jesienno-zimowego
  Karolina Student      05.12.2017 godz. 16:31
 
 

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny informuje o konkursie nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17
  Karolina Student      05.12.2017 godz. 14:40
 
 

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny zaprasza instytucje na spotkanie w ramach konkursu na rozwój usług medyczno-opikuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych
  Karolina Student      05.12.2017 godz. 14:23
 
 

KOMUNIKAT Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego w okresie jesienno-zimowym.
  Marcin Fastyn      04.12.2017 godz. 21:53
 
 

Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddzialywania na środowisko i nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu
  Karolina Student      28.11.2017 godz. 17:05
 
 

Ministerstwo Finansów o zmianach dla mikroprzedsiębiorców
  Karolina Student      21.11.2017 godz. 9:20
 
 

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Głównej 69-71 w miejscowości Justynów
  Karolina Student      20.11.2017 godz. 9:41
 
 

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Głównej 69-71 w miejscowości Justynów
  Karolina Student      20.11.2017 godz. 9:35
 
 

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Cienistej w miejscowości Justynów
  Karolina Student      20.11.2017 godz. 9:32
 
 

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Cienistej w miejscowości Justynów
  Karolina Student      20.11.2017 godz. 9:27
 
 

Uwaga pasażerowie korzystający z gminnej komunikacji autobusowej na liniach do Janówki i Bedonia
  Marcin Fastyn      17.11.2017 godz. 0:54
 
 

Informacja o programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2014-2032
  Karolina Student      13.11.2017 godz. 10:29
 
 

Projekt planu zagospodarowania dla terenu w rejonie ul. Tulipanowej i Głównej w Justynowie
  Karolina Student      31.10.2017 godz. 16:24
 
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrespol o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Tulipanowej i Głównej w miejscowości Justynów , wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Karolina Student      23.10.2017 godz. 11:44
 
 

Na prośbę Łódzkiego Urzędy Wojewódzkiego w Łodzi informujemy o zmianach od 1.10.2017r. w nocnej i świątecznej pomocy
  Karolina Student      28.09.2017 godz. 13:42
 
 

Informacja dotycząca zmiany nazw ulic na terenie Gminy Andrespol
  Karolina Student      27.01.2017 godz. 12:40
 
 

Uchwała Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego
  Karolina Student      25.01.2017 godz. 10:41
 
 

Informacja w sprawie odłapywania, hotelowania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom
  Karolina Student      12.07.2016 godz. 13:07
 
 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl