0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  Karolina Student      08.06.2018 godz. 9:25
 
 

Wyniki naboru na stanowisko Koordynator projektu Centrum Usług Społecznych Wisienka współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włącznie społeczne, Działanie IX.2, Poddziałanie IX.2.1
  Karolina Student      07.06.2018 godz. 10:01
 
 

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnej Przychodniu Zdrowia w Andrespolu
  Karolina Student      04.06.2018 godz. 9:08
 
 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Magdalenki, Głównej i Mostowej w miejscowości Bedoń Przykościelny, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Karolina Student      18.05.2018 godz. 9:58
 
 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu połżonego w rejonie ulic: Magdalenki, Głównej i Mostowej w miejscowości Bedoń Przykościelny, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Karolina Student      11.05.2018 godz. 9:03
 
 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl