0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Zmiany w komunikacji gminnej (linie: 201, 202 oraz L1) od 30.03.2020 r
  Michał Świderek      27.03.2020 godz. 18:21
 
 

Od dnia 25 marca 2020 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK) mieszczący się w Kraszewie przy ul. Ekologicznej 5  zostaje zamknięty na okres dwóch tygodni.
  Michał Świderek      18.03.2020 godz. 15:02
 
 

Ograniczenia obsługi klientów w USC Andrespol w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2
  Michał Świderek      18.03.2020 godz. 12:57
 
 

KOMUNIKAT KRUS w związku ze zwiększoną liczbą zachorowań na grypę i zagrożenie epidemią koronawirusa!
  Michał Świderek      17.03.2020 godz. 12:30
 
 

UWAGA! Prosimy o niekorzystanie z placów zabaw funkcjonujących na terenie Gminy Andrespol do odwołania.
  Michał Świderek      17.03.2020 godz. 12:09
 
 

UWAGA! Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej bądź pomocy obywatelskiej na terenie Gminy Andrespol oraz Powiatu Łódzkiego wschodniego będą nieczynne.
  Michał Świderek      17.03.2020 godz. 12:07
 
 

From March 15, after returning to Poland, you will have to undergo a mandatory 14-day quarantine What does that mean (Ukrainian version)
  Michał Świderek      17.03.2020 godz. 10:22
 
 

From March 15, after returning to Poland, you will have to undergo a mandatory 14-day quarantine What does it mean? (Russian version)
  Michał Świderek      17.03.2020 godz. 10:08
 
 

From 15 March, after returning to Poland you will be required to undergo mandatory 14-day quarantine. What does this mean?
  Michał Świderek      17.03.2020 godz. 10:07
 
 

Od 15 marca po powrocie do Polski będziesz zobowiązany(-a) poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie. Co to oznacza?
  Michał Świderek      17.03.2020 godz. 10:02
 
 

ZARZĄDZENIE NR 20/2020 WÓJTA GMINY ANDRESPOL z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy w Andrespolu, Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrespolu, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą w Wiśniowej Górze w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego.
  Michał Świderek      16.03.2020 godz. 15:43
 
 

APEL DO OSÓB MOGĄCYM POMÓC STARSZYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM W CZASIE EPIDEMII
  Michał Świderek      16.03.2020 godz. 15:04
 
 

Zmiana organizacji pracy Urzędu Gminy
  Michał Świderek      12.03.2020 godz. 17:24
 
 

Konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/20  Poddziałanie IX.1.2 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
  Michał Świderek      09.03.2020 godz. 18:47
 
 

Konkurs nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/20  Poddziałanie VIII.3.3 w ramach Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałania VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych  ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
  Michał Świderek      09.03.2020 godz. 18:45
 
 

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 256/1 położonej przy ulicy Tuszyńskiej w miejscowości Wiśniowa Góra
  Michał Świderek      09.03.2020 godz. 18:11
 
 

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 256/1 położnej przy ulicy Tuszyńskiej w miejscowości Wiśniowa Góra
  Michał Świderek      09.03.2020 godz. 18:10
 
 

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Źródlanej w miejscowości Andrespol.
  Michał Świderek      02.03.2020 godz. 8:12
 
 

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Źródlanej w miejscowości Andrespol.
  Michał Świderek      02.03.2020 godz. 8:10
 
 

Rozkłady jazdy linii L1 'Andrespol - Zielona Góra - Andrespol'
  Michał Świderek      17.02.2020 godz. 16:56
 
 

Informacja o konkursach planowanych do ogłoszenia w ramach ZIT EFS w 2020 r.
  Karolina Student      12.02.2020 godz. 20:12
 
 

Harmonogram naboru do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/21, dla których Gmina Andrespol jest organem prowadzącym oraz harmonogram naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/21, dla których Gmina Andrespol jest organem prowadzącym.
  Michał Świderek      03.02.2020 godz. 14:11
 
 

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO w 2020 roku
  Michał Świderek      14.01.2020 godz. 14:23
 
 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl