0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Brzezińskiej i Turystycznej w Andrespolu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Michał Świderek      15.10.2019 godz. 15:13
 
 

ZAWIADOMIENIE - Zgromadzenie materiału dowodowego stanowiącego podstawę do wydania decyzji administracyjnej o dopuszczalnym poziomie hałasu.
  Michał Świderek      15.10.2019 godz. 13:38
 
 

Koncert "Ocalić od zapomnienia" 19 października 2019 r. /sobota/ o godz. 18.00
  Michał Świderek      11.10.2019 godz. 12:37
 
 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Andrespol o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Brzezińskiej i Turystycznej w Andrespolu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Michał Świderek      08.10.2019 godz. 11:45
 
 

Obwieszczenie - o ponowną opinię - dotyczy budowy stacji bazowej telefonii cyfrowej w Wiśniowej Górze, przy ulicy Zagajnikowej 1
  Michał Świderek      08.10.2019 godz. 11:42
 
 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Zakładów Mięsnych "Zbyszko"
  Michał Świderek      04.10.2019 godz. 14:00
 
 

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego dla obrębu Kraszew
  Michał Świderek      01.10.2019 godz. 14:40
 
 

GMINA ANDRESPOL realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Odkrywcy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol
  Michał Świderek      13.09.2019 godz. 17:58
 
 

Dodatkowa linia "Z" na trasie: Stróża - Andrespol - Bedoń.
  Michał Świderek      01.07.2019 godz. 17:51
 
 

Rokicińska - przebudowa ulicy (Łódź - Andrzejów) - zmiana organizacji ruchu
  Michał Świderek      15.03.2019 godz. 9:07
 
 

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO w 2019 roku
  Michał Świderek      08.01.2019 godz. 14:20
 
 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl