0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 

Obwieszczenie - o wystąpieniu do organów współdziałających.
  Michał Świderek      14.02.2019 godz. 16:34
 
 

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Plażowej i Wypoczynkowej miejscowości Justynów.
  Michał Świderek      10.02.2019 godz. 16:02
 
 

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Plażowej i Wypoczynkowej w miejscowości Justynów.
  Michał Świderek      10.02.2019 godz. 16:00
 
 

Obwieszczenie
  Michał Świderek      05.02.2019 godz. 13:06
 
 

Harmonogram naboru do przedszkola i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019 / 2020, dla których Gmina Andrespol jest organem prowadzącym
  Michał Świderek      05.02.2019 godz. 10:17
 
 

UWAGA POLOWANIE
  Michał Świderek      05.02.2019 godz. 10:04
 
 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Feliksińskiej i Czajewskiego w miejscowości Wiśniowa Góra, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Michał Świderek      05.02.2019 godz. 9:52
 
 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Wiśniowa Góra
  Marcin Fastyn      28.01.2019 godz. 10:11
 
 

Zmiana podmiotu wywożącego odpady komunalne
  Michał Świderek      25.01.2019 godz. 20:47
 
 

Sołectwo Zielona Góra
  Michał Świderek      17.01.2019 godz. 19:05
 
 

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO w 2019 roku
  Michał Świderek      08.01.2019 godz. 14:20
 
 

Gmina Andrespol - samorządowy lider edukacji 2018
  Marcin Fastyn      11.12.2018 godz. 23:21
 
 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest - zgłaszanie wniosów
  Marcin Fastyn      28.11.2018 godz. 0:14
 
 

Komunikat Państwowej Straży Pożarnej - Czujka na straży TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA
  Michał Świderek      06.11.2018 godz. 13:57
 
 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl