0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Wykonanie iluminacji budynku kościoła w Bedoniu Przykościelnym
  Marcin Fastyn      16.10.2018 godz. 9:34
 
 

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Michał Świderek      16.10.2018 godz. 7:52
 
 

Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Stróża
  Michał Świderek      02.10.2018 godz. 16:20
 
 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl