0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji drenażu rozsączającego dla odprowadzenia oczyszczonych ścieków z zakładowej oczyszczalni ZM Zbyszko do gruntu na działkach nr 88 i 89 przy ulicy Jarzębinowej  obręb 2  Bedoń Wieś, w gminie Andrespol.
  Michał Świderek      08.08.2019 godz. 14:49
 
 

Remont ulicy Rokicińskiej - zmiany w organizacji ruchu.
  Michał Świderek      02.08.2019 godz. 14:02
 
 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Mazowieckiej w miejscowości Nowy Bedoń, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Michał Świderek      30.07.2019 godz. 14:05
 
 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Głównej 69-71 w miejscowości Justynów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Michał Świderek      30.07.2019 godz. 13:58
 
 

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Andrespol w 2019 roku.
  Michał Świderek      26.07.2019 godz. 8:03
 
 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Andrespol o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Głównej 69-71 w miejscowości Justynów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Michał Świderek      23.07.2019 godz. 10:21
 
 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Andrespol o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Mazowieckiej w miejscowości Nowy Bedoń, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Michał Świderek      23.07.2019 godz. 10:18
 
 

Zmiana przewoźnika świadczącego usługi na zastępczej linii komunikacyjnej 'Z' w relacji *Bedoń Kościelna*Kościół * Stróża Ludwików*
  Michał Świderek      23.07.2019 godz. 7:54
 
 

PÓŁKOLONIE w Andrespolu - Słoneczne Wakacje LIPIEC 2019/Sierpień (UWAGA - NOWY NUMER KONTA BANKOWEGO)
  Michał Świderek      17.07.2019 godz. 21:09
 
 

KOMUNIKAT W SPRAWIE SUSZY (UWAGA! Z dniem 19 lipca 2019 roku upłynął czas składania wniosków o szacowanie strat powstałych w wyniku suszy w rolnictwie w gminie Andrespol w roku 2019)
  Michał Świderek      09.07.2019 godz. 10:08
 
 

Dodatkowa linia "Z" na trasie: Stróża - Andrespol - Bedoń.
  Michał Świderek      01.07.2019 godz. 17:51
 
 

WNIOSEK DOTYCZĄCY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020
  Marcin Fastyn      13.06.2019 godz. 9:55
 
 

UWAGA !!! ZMIANY W KOMUNIKACJI GMINNEJ od 24.06.2019 r.
  Michał Świderek      08.06.2019 godz. 14:05
 
 

Rokicińska - przebudowa ulicy (Łódź - Andrzejów) - zmiana organizacji ruchu
  Michał Świderek      15.03.2019 godz. 9:07
 
 

Harmonogram naboru do przedszkola i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019 / 2020, dla których Gmina Andrespol jest organem prowadzącym
  Michał Świderek      05.02.2019 godz. 10:17
 
 

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO w 2019 roku
  Michał Świderek      08.01.2019 godz. 14:20
 
 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl