0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Andrespol w 2018 roku
  Karolina Student      23.02.2018 godz. 14:31
 
 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Akacjowej w miejscowości Justynów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Karolina Student      19.02.2018 godz. 14:28
 
 

Dyżur pracownika Urzędu Skarbowego w Urzędzie Gminy Andrespol
  Karolina Student      12.02.2018 godz. 10:12
 
 

Harmonogram naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Andrespol jest organem prowadzącym
  Karolina Student      31.01.2018 godz. 13:45
 
 

Informacja o nowym podmiocie realizującym zadania z zakresu odłapywania bezpańskich zwierząt
  Marcin Fastyn      18.01.2018 godz. 23:27
 
 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Poddziałań ZIT
  Karolina Student      18.01.2018 godz. 15:12
 
 

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w 2017 roku
  Karolina Student      13.12.2017 godz. 14:59
 
 

Informacja o programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2014-2032
  Karolina Student      13.11.2017 godz. 10:29
 
 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl