0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu gospodarki Wodnej w Warszawie
  Michał Świderek      27.11.2020 godz. 9:14
 
 

Z przyczyn technicznych najbliższy termin otwarcia PSZOK-u To dzień 16-12-2020r.
  Michał Świderek      25.11.2020 godz. 8:25
 
 

Informacja o Projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Michał Świderek      20.11.2020 godz. 13:28
 
 

Rewitalizacja terenu na skrzyżowaniu Łódzka , Główna w miejscowości Justynów
  Michał Świderek      20.11.2020 godz. 13:23
 
 

Spotkanie informacyjne online dot. konkursu RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20  30 listopada 2020 r. (usługi zdrowotne)
  Michał Świderek      20.11.2020 godz. 13:06
 
 

Konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20  Poddziałanie IX.2.2 (Usługi zdrowotne) w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
  Michał Świderek      19.11.2020 godz. 20:39
 
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Andrespolu informuje, że wszystkie oddziały i filie będą nieczynne do 29 listopada.
  Michał Świderek      10.11.2020 godz. 13:37
 
 

Nowe godziny pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze przy ul. Piekarniczej 6/10 od dnia 03 listopada 2020r. do 04 grudnia 2020r.
  Michał Świderek      03.11.2020 godz. 9:28
 
 

Likwidacja linii autobusowej L1
  Michał Świderek      30.10.2020 godz. 7:29
 
 

Uwaga od dnia 1 listopada 2020 r. nastąpi zmiana rozkładu jazdy linii 202
  Michał Świderek      19.10.2020 godz. 11:56
 
 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Andrespol o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 256/1 położonej przy ulicy Tuszyńskiej w miejscowości Wiśniowa Góra, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Michał Świderek      13.10.2020 godz. 8:40
 
 

Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej  rusza nowy system rekrutacji do Wojska Polskiego
  Michał Świderek      17.09.2020 godz. 12:31
 
 

Informacja Wójta Gminy Andrespol o zmianie stawki opłaty skarbowej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  Michał Świderek      04.09.2020 godz. 11:22
 
 

Nabór deklaracji do projektu pn. OZE w Gminie Andrespol
  Karolina Student      23.07.2020 godz. 13:41
 
 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Gminie Andrespol 2020 + Aktualna deklaracja na odbiór odpadów komunalnych w Gminie Andrespol
  Michał Świderek      29.06.2020 godz. 20:53
 
 

Od dnia 01 lipca 2020 r., zmianie ulegają rozkłady jazdy linii autobusowych nr 201 i 202.
  Michał Świderek      29.06.2020 godz. 20:13
 
 

Urząd Gminy w Andrespolu informuje, że od dnia 8 lipca 2020 roku, zmieniają się godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych( PSZOK)
  Michał Świderek      26.06.2020 godz. 10:50
 
 

NOWE stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, które obowiązują od dnia 01.07.2020 roku.
  Michał Świderek      26.06.2020 godz. 10:36
 
 

RAPORT O STANIE GMINY
  Michał Świderek      17.06.2020 godz. 14:21
 
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi prowadzi nabór wniosków w ramach programu priorytetowego pn.: Deszczówka-gromadzenie wód opadowych.
  Michał Świderek      05.05.2020 godz. 14:22
 
 

Urząd Gminy w Andrespolu informuje, że od dnia 29 kwietnia 2020 roku, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych( PSZOK) mieszczący się w Kraszewie przy ul. Ekologicznej 5 wznawia przyjmowanie odpadów
  Michał Świderek      27.04.2020 godz. 15:24
 
 

KOMUNIKAT KRUS w związku ze zwiększoną liczbą zachorowań na grypę i zagrożenie epidemią koronawirusa!
  Michał Świderek      17.03.2020 godz. 12:30
 
 

UWAGA! Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej bądź pomocy obywatelskiej na terenie Gminy Andrespol oraz Powiatu Łódzkiego wschodniego będą nieczynne.
  Michał Świderek      17.03.2020 godz. 12:07
 
 

From March 15, after returning to Poland, you will have to undergo a mandatory 14-day quarantine What does that mean (Ukrainian version)
  Michał Świderek      17.03.2020 godz. 10:22
 
 

From March 15, after returning to Poland, you will have to undergo a mandatory 14-day quarantine What does it mean? (Russian version)
  Michał Świderek      17.03.2020 godz. 10:08
 
 

From 15 March, after returning to Poland you will be required to undergo mandatory 14-day quarantine. What does this mean?
  Michał Świderek      17.03.2020 godz. 10:07
 
 

Od 15 marca po powrocie do Polski będziesz zobowiązany(-a) poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie. Co to oznacza?
  Michał Świderek      17.03.2020 godz. 10:02
 
 

APEL DO OSÓB MOGĄCYM POMÓC STARSZYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM W CZASIE EPIDEMII
  Michał Świderek      16.03.2020 godz. 15:04
 
 

Rozkłady jazdy linii L1 'Andrespol - Zielona Góra - Andrespol'
  Michał Świderek      17.02.2020 godz. 16:56
 
 

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO w 2020 roku
  Michał Świderek      14.01.2020 godz. 14:23
 
 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl