0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie o wystąpieniu o ponowna opinię - dotyczy przedsięwzięcia p.n. Rozbudowa zakładu produkcyjno-usługowego SAWO o nową halę z linią do malowania proszkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 63/3 w Bedoniu przy ul. Brzezińskiej 57, obręb 7- Nowy Bedoń, w gminie Andrespol, woj. Łódzkie.
  Michał Świderek      25.06.2019 godz. 11:32
 
 

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Brzezińskiej i Turystycznej w Andrespolu
  Marcin Fastyn      24.06.2019 godz. 16:24
 
 

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Brzezińskiej i Turystycznej w Andrespolu
  Marcin Fastyn      24.06.2019 godz. 16:23
 
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bedoniu Wsi kieruje zapytanie o cenę z zaproszeniem do składania ofert na: Monitoring wizyjny dla Zespołu Szkolno  Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Bedoniu Wsi ul. Jarzębinowa 1
  Marcin Fastyn      24.06.2019 godz. 12:05
 
 

Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3  konkurs w ramach Działania X.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014  2020
  Marcin Fastyn      17.06.2019 godz. 13:00
 
 

Konkurs nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/19  Poddziałanie VIII.3.3 w ramach Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałania VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych  ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
  Marcin Fastyn      13.06.2019 godz. 10:14
 
 

WNIOSEK DOTYCZĄCY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020
  Marcin Fastyn      13.06.2019 godz. 9:55
 
 

UWAGA !!! ZMIANY W KOMUNIKACJI GMINNEJ od 24.06.2019 r.
  Michał Świderek      08.06.2019 godz. 14:05
 
 

Internetowe Konto Pacjenta - szybki i łatwy dostęp do danych medycznych
  Michał Świderek      09.05.2019 godz. 15:19
 
 

Rokicińska - przebudowa ulicy (Łódź - Andrzejów) - zmiana organizacji ruchu
  Michał Świderek      15.03.2019 godz. 9:07
 
 

Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2019 rok
  Marcin Fastyn      28.02.2019 godz. 20:10
 
 

Harmonogram naboru do przedszkola i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019 / 2020, dla których Gmina Andrespol jest organem prowadzącym
  Michał Świderek      05.02.2019 godz. 10:17
 
 

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO w 2019 roku
  Michał Świderek      08.01.2019 godz. 14:20
 
 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl