0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Gmina Andrespol - samorządowy lider edukacji 2018
  Marcin Fastyn      11.12.2018 godz. 23:21
 
 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Podleśnej i Tuszyńskiej w miejscowości Stróża, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Michał Świderek      07.12.2018 godz. 8:56
 
 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Andrespol o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Podleśnej i Tuszyńskiej w miejscowości Stróża, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Michał Świderek      03.12.2018 godz. 17:30
 
 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest - zgłaszanie wniosów
  Marcin Fastyn      28.11.2018 godz. 0:14
 
 

Komunikat Państwowej Straży Pożarnej - Czujka na straży TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA
  Michał Świderek      06.11.2018 godz. 13:57
 
 

'Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części obiektu stawowego położonego w miejscowości Justynów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko'
  Michał Świderek      30.10.2018 godz. 7:38
 
 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Andrespol o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części obiektu stawowego położonego w miejscowości Justynów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Michał Świderek      18.10.2018 godz. 14:08
 
 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl