0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Andrespol i Miasta Łodzi w okresie od dnia 01.04.2018 roku do dnia 28.02.2019 roku
» ZAŁĄCZNIKI «
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodany: 05.03.2018 godz. 17:18
 
SIWZ
Dodany: 05.03.2018 godz. 17:18
 
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Dodany: 05.03.2018 godz. 17:18
 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Dodany: 05.03.2018 godz. 17:18
 
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Dodany: 05.03.2018 godz. 17:18
 
Załącznik nr 4 - Wykaz osób - Część nr 1 zamówienia
Dodany: 05.03.2018 godz. 17:18
 
Załącznik nr 5 - Wykaz osób - Część nr 2 zamówienia
Dodany: 05.03.2018 godz. 17:19
 
Załącznik nr 6 - Wykaz usług - Część nr 1 zamówienia
Dodany: 05.03.2018 godz. 17:19
 
Załącznik nr 7 - Wykaz usług - Część nr 2 zamówienia
Dodany: 05.03.2018 godz. 17:19
 
Załącznik nr 8 - Wykaz narzędzi - Część nr 1 zamówienia
Dodany: 05.03.2018 godz. 17:19
 
Załącznik nr 9 - Wykaz narzędzi - Część nr 2 zamówienia
Dodany: 05.03.2018 godz. 17:19
 
Załącznik nr 10 - Wzór umowy Część nr 1 zamówienia
Dodany: 05.03.2018 godz. 17:19
 
Załącznik nr 11 - Wzór umowy Część nr 2 zamówienia
Dodany: 05.03.2018 godz. 17:20
 
Załącznik nr 12 - Przynależność do grupy kapitałowej
Dodany: 05.03.2018 godz. 17:20
 
Załącznik nr 13 - Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyzpozycji niezbędnych zasobów
Dodany: 05.03.2018 godz. 17:20
 
Załącznik nr 14 - Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi
Dodany: 05.03.2018 godz. 17:20
 
Załącznik nr 15 - Rozkład jazdy linii 201
Dodany: 05.03.2018 godz. 17:20
 
Załącznik nr 16 - Rozkład jazdy linii 202
Dodany: 05.03.2018 godz. 17:20
 
Informacja z otwarcia ofert
Dodany: 13.03.2018 godz. 14:11
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Dodany: 14.03.2018 godz. 15:01
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Cz. nr 2 zamówienia
Dodany: 23.03.2018 godz. 12:24
 Ostateczny termin składania ofert:
 13 2018Informacja opublikowana przez:
  dnia 5 2018 godz. 17:18
Liczba odsłon:
  979 od 5 2018 godz. 17:18  (średnio 2.14 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl