0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bedoń Wieś, w ramach zadania: Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Wieś i Kraszew wraz z rozbudową sieci wodociągowej
» ZAŁĄCZNIKI «
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodany: 28.09.2018 godz. 16:25
 
SIWZ
Dodany: 28.09.2018 godz. 16:25
 
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Dodany: 28.09.2018 godz. 16:25
 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Dodany: 28.09.2018 godz. 16:26
 
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Dodany: 28.09.2018 godz. 16:26
 
Załącznik nr 4 - Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyzpozycji niezbędnych zasobów
Dodany: 28.09.2018 godz. 16:26
 
Załącznik nr 5 - Wykaz osób
Dodany: 28.09.2018 godz. 16:26
 
Załącznik nr 6 - Wykaz robót budowlanych
Dodany: 28.09.2018 godz. 16:26
 
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi
Dodany: 28.09.2018 godz. 16:26
 
Załącznik nr 8 - Przynależność do grupy kapitałowej
Dodany: 28.09.2018 godz. 16:27
 
Załącznik nr 9 - Wzór umowy
Dodany: 28.09.2018 godz. 16:27
 
Załącznik nr 10 - Szczegółowy OPZ
Dodany: 28.09.2018 godz. 16:27
 
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - kanalizacja sanitarna
Dodany: 28.09.2018 godz. 16:31
 
Załącznik nr 12 - Opinia geologiczna - kanalizacja sanitarna
Dodany: 28.09.2018 godz. 16:34
 
Załącznik nr 13 - Przedmiary robót - kanalizacja sanitarna
Dodany: 28.09.2018 godz. 16:34
 
Załącznik nr 14 - STWiORB kanalizacja sanitarna
Dodany: 28.09.2018 godz. 16:35
 
Załącznik nr 15 - Dokumentacja projektowa - przebudowa chodnika
Dodany: 28.09.2018 godz. 16:36
 
Załącznik nr 16 - Przedmiary robót - przebudowa chodnika
Dodany: 28.09.2018 godz. 16:37
 
Załącznik nr 17 - STWiORB przebudowa chodnika
Dodany: 28.09.2018 godz. 16:37
 
Informacja z otwarcia ofert
Dodany: 15.10.2018 godz. 12:35
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodany: 07.11.2018 godz. 15:26
 Ostateczny termin składania ofert:
 15 2018Informacja opublikowana przez:
  dnia 28 2018 godz. 16:25
Liczba odsłon:
  524 od 28 2018 godz. 16:25  (średnio 3 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl