0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Jak Załatwić Sprawę  » Ewidencja Ludności » Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców


 • Wymagane dokumenty:
  1. Aktualny raport, karta pobytu stałego lub czasowego,
  2. Wypełniony formularz zgłoszenia pobytu czasowego cudzoziemca,
  3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie, ujawniający osobę uprawnioną do wyrażenia zgody na zameldowanie.
 • Opłaty:
  • Czynności związane z zameldowaniem na pobyt czasowy cudzoziemców nie podlegają opłatom.
 • Miejsce złożenia dokumentów:
  • Urząd Stanu Cywilnego
   • kierownik Alicja Ciupińska, pok. nr 31; tel. 42 213-47-17
   • podinsp. Izabela Stawiana
 • Termin i sposób załatwienia sprawy:
  • w przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszenia pobytu czasowego czynność zameldowania dokonywana jest bezzwłocznie,
  • w wyniku dokonania czynności meldunkowej cudzoziemiec otrzymuje potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy.
 • Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2001 r. Nr 87 poz. 960, Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 716))


Informacja opublikowana przez:
  Marcin Fastyn dnia 12 kwiecień 2006 godz. 10:03
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Fastyn dnia 12 kwiecień 2006 godz. 10:03
Liczba odsłon:
  6838 od 12 kwiecień 2006 godz. 10:03  (średnio 2.52 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl