0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Jak Załatwić Sprawę  » Ewidencja Ludności » Zameldowanie na pobyt czasowy (powyżej 3 miesięcy)


 • Wymagane dokumenty:
  1. Dokument stwierdzający tożsamość,
  2. Wypełniony formularz zgłoszenia pobytu czasowego,
  3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie (akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale kwatery stałej) ujawniający osobę uprawnioną do potwierdzenia zgody na zameldowanie (właściciel, najemca, wynajmujący).
 • Opłaty:
  • Czynności związane z zameldowaniem na pobyt czasowy nie podlegają opłatom.
 • Miejsce złożenia dokumentów:
  • Urząd Stanu Cywilnego
   • kierownik Alicja Ciupińska, pok. nr 31; tel. 42 213-47-17
   • pod insp. Ewelina Stawiana
 • Termin i sposób załatwienia sprawy:
  • w wypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszenia pobytu czasowego czynność zameldowania dokonywana jest bezzwłocznie.
  • w wyniku dokonania czynności meldunkowej interesant otrzymuje poświadczenie zameldowania na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy.
 • Uwagi:
  • W przypadku upływu terminu zameldowania na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy meldunek automatycznie wygasa.
  • Ponowne zameldowanie na pobyt czasowy jest realizowane poprzez prawne dostarczenie wymaganych dokumentów i wypełnienie formularza meldunkowego.
  • Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie. Wymeldowanie następuje wówczas na podstawie formularza „Zgłoszenie pobytu stałego” lub formularza „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”.
 • Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 – z późn. zm.)


Informacja opublikowana przez:
  Marcin Fastyn dnia 12 kwiecień 2006 godz. 10:04
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Fastyn dnia 15 maj 2013 godz. 09:46
Liczba odsłon:
  7626 od 12 kwiecień 2006 godz. 10:04  (średnio 2.69 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl