0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Urząd Gminy Andrespol » Referat Gospodarki Przestrzennej


Kierownik:Sławomir Borowski

tel.: 42-213-24-40 wew. 815

e-mail: slawomir.borowski@andrespol.pl

 

 Do zadań Referatu Gospodarki Przestrzennej należy:

 

  1. W zakresie gospodarki nieruchomościami:
    regulowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych, sprzedaż gruntów i budynków oraz lokali, nabywanie nieruchomości na rzecz gminy, przekazywanie działek w użytkowanie wieczyste, przekazywanie gruntów w zarząd i dzierżawę, podziały nieruchomości, nazewnictwo ulic, numeracja porządkowa.
  2. Prowadzenie inwentaryzacji nieruchomości podlegających komunalizacji.
  3. W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego: opracowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, planów zagospodarowania przestrzennego Gminy, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego.
Informacja opublikowana przez:
  Marcin Fastyn dnia 30 marzec 2006 godz. 20:08
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Fastyn dnia 30 lipiec 2010 godz. 09:41
Liczba odsłon:
  11676 od 30 marzec 2006 godz. 20:08  (średnio 3.77 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl