0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Sprzedaż działek


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ANDRESPOL

 

Podaje się do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy Andrespol przy ul. Rokicińskiej 126 oraz na stronie internetowej Urzędu (www.bip.andrespol.pl) wywieszony będzie w dniach 13.10.2017 r. – 03.11.2017 r. wykaz nieruchomości przewidzianych do  dzierżawy.


 

Andrespol , dnia 12.10.2017 r.

 

W Y K A Z

 

Na podstawie art. 35 i art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż przeznacza się do wydzierżawienia na okres 3 roku nieruchomość, stanowiącą mienie gminne, położoną:

w  Stróży

przy ul. Piłkarskiej
Opis i powierzchnia przeznaczonej do wydzierżawienia nieruchomości:
cz. dz. nr 266 o pow. 99 m²
Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia wykorzystywana będzie na cel mieszkaniowy
Działka zagospodarowana.
Wysokość czynszu dzierżawnego wynosić będzie 103,95,- zł netto plus obowiązujący podatek VAT , płatny do dnia 30 kwietnia każdego roku.

Czynsz dzierżawny podlegać będzie corocznej waloryzacji na dzień 31 marca w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS publikowany w Monitorze Polskim.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Andrespol od dnia 13.10.2017 roku do dnia 03.11. 2017 roku.


 

Andrespol , dnia 12.10.2017 r.

 

 W Y K A Z

 

Na podstawie art. 35 i art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż przeznacza się do wydzierżawienia na okres 3 roku nieruchomość, stanowiącą mienie gminne, położoną:

w Andrespolu

przy ul. Krzywej 22
opis i powierzchnia przeznaczonej do wydzierżawienia nieruchomości:
dz. nr 340/2 o pow. 133 m²  
nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia wykorzystywana będzie na ogród przydomowy
termin zagospodarowania- działka zagospodarowana
Wysokość czynszu dzierżawnego wynosić będzie 55,86 zł  netto plus obowiązujący podatek VAT.

     Czynsz dzierżawny podlegać będzie corocznej waloryzacji na dzień 31 marca w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS publikowany w Monitorze Polskim.

 Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Andrespol od dnia 13.10.2017 roku do dnia 03.11. 2017 roku.

 


 

 

Andrespol, dnia 03.10.2017 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ANDRESPOL

 

Podaje się do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy Andrespol oraz na stronie internetowej Urzędu (http://andrespol.bip.cc ) wywieszony będzie w dniach 03.10.2017 r. - 24.10.2017 r. wykaz nieruchomości gruntowych przewidzianych do sprzedaży.

 


 

Andrespol, dnia 3 października 2017 r.

WYKAZ

Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż:

zabudowana nieruchomość stanowiąca mienie gminne, położona w Andrespolu - przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczona w ewidencji gruntów numerem:

  • nr 169/8 o pow. 640 m2 - ul. Łanowa 20 - LD1M/00037362/7 - cena 280.400,- zł brutto

Przewidziana jest do sprzedaży w formie przetargu.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, 2260 oraz z 2017 r. poz. 820, 1509, 1529, 1566 i 1595) mogą składać wnioski do dnia 14.11.2017 r.


 

Andrespol, dnia 3 października 2017 r.

WYKAZ

 Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż:

niezabudowana nieruchomość stanowiąca mienie gminne, położona w Wiśniowej Górze - przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczona w ewidencji gruntów numerem:

  • nr 159/16 o pow. 959 m2 - ul. Złota 10C - LD1M/00318405/5 - cena 114.000,- zł netto (140.220,- zł brutto)

Przewidziana jest do sprzedaży w formie przetargu.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, 2260 oraz z 2017 r. poz. 820, 1509, 1529, 1566 i 1595) mogą składać wnioski do dnia 14.11.2017 r.Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Marcin Fastyn [Informatyk] dnia 6 listopad 2008
Informacja opublikowana przez:
  Marcin Fastyn dnia 6 listopad 2008 godz. 10:31
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Fastyn dnia 9 kwiecień 2014 godz. 10:52
Liczba odsłon:
  43295 od 6 listopad 2008 godz. 10:31  (średnio 14.24 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl