0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Sprzedaż działek


Andrespol, dnia 23.02.2018 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ANDRESPOL

 

Podaje się do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy Andrespol oraz na stronie internetowej Urzędu ( http://andrespol.bip.cc ) wywieszony został od dnia 27.02.2018 r. do dnia 20.03.2018 r. wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży i dzierżawy.


 

Andrespol, dnia 23 lutego 2018 r.

 

WYKAZ

 

Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż:

niezabudowana nieruchomość stanowiąca mienie gminne, położona w Justynowie - przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczona w ewidencji gruntów numerem:

  • nr 1494/5 o pow. 1307 m2 - ul. Bedońska 43 - LD1M/00093722/9 - cena   122.500,- zł netto (150.675,- zł brutto)

Przewidziana jest do sprzedaży w formie przetargu.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Andrespol od dnia 27.02.2018 roku do dnia 20.03.2018 roku.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 i poz. 50) mogą składać wnioski do dnia 10.04.2018 r.


 

Andrespol, dnia 23 lutego 2018 r.

 

WYKAZ

 

Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż:

niezabudowana nieruchomość stanowiąca mienie gminne, położona w Andrespolu - przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej:

  • nr 63/16 o pow. 921 m2 - ul. Brzezińskiej 8 - LD1M/00090384/6 - cena   152.100,- zł netto (187.083,- zł brutto)

 Przewidziana jest do sprzedaży w formie przetargu.

 Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Andrespol od dnia 27.02.2018 roku do dnia 20.03.2018 roku.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 i poz. 50) mogą składać wnioski do dnia 10.04.2018 r.


 

Andrespol, dnia 23 lutego 2018 r.

 

WYKAZ

 

Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż:

niezabudowana nieruchomość stanowiąca mienie gminne, położona w Kraszewie - przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniowo-usługowe:

  • nr 8/1 o pow. 610 m2 - ul. Rokicińskiej - LD1M/00150901/6  - cena   73.300,- zł netto (90.159,- zł brutto)

 Przewidziana jest do sprzedaży w formie przetargu.

 Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Andrespol od dnia 27.02.2018 roku do dnia 20.03.2018 roku.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 i poz. 50) mogą składać wnioski do dnia 10.04.2018 r.


 

Andrespol, dnia 23 lutego 2018 r.

 

WYKAZ

 

Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż:

niezabudowana nieruchomość stanowiąca mienie gminne, położona w Andrespolu - przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej:

  • nr 63/17 o pow. 1161 m2 - ul. Brzezińskiej 6 - LD1M/00090384/6 - cena 191.800,- zł netto (235.914,- zł brutto)

 Przewidziana jest do sprzedaży w formie przetargu.

 Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Andrespol od dnia 27.02.2018 roku do dnia 20.03.2018 roku.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 i poz. 50) mogą składać wnioski do dnia 10.04.2018 r.


 

Andrespol, dnia 20.02.2018 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ANDRESPOL

 

Podaje się do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy Andrespol przy ul. Rokicińskiej 126 oraz na stronie internetowej Urzędu (www.bip.andrespol.pl) wywieszony będzie w dniach 27.02.2018 r. – 20.03.2018 r. wykaz nieruchomości przewidzianych do  dzierżawy.


Andrespol, dnia 20.02.2018 r.

 

W Y K A Z

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (DZ.U. z 2015 r. poz. 582 z późn. zm.) Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż przeznacza się do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres od dnia 01.04.2018 r. do dnia 30.09.2018 r. nieruchomość, stanowiącą mienie gminne, położoną:

- w Justynowie przy ul. Łódzkiej ( cz. dz. nr 825) o pow. 20 m2 - działka zagospodarowana.

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00090382/2.

Na nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia wymagane będzie prowadzenie działalności handlowej.

Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosić będzie 218,27 netto plus obowiązujący podatek VAT, płatny do dnia 10 każdego miesiąca.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Andrespol od dnia 27.02.2018 roku do dnia 20.03.2018 roku.


 Andrespol, dnia 20.02.2018 r.

 

W Y K A Z

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (DZ.U. z 2015 r. poz. 582 z późn. zm.) Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż przeznacza się do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres od dnia 01.04.2018 r. do dnia 30.09.2018 r. nieruchomość, stanowiącą mienie gminne, położoną:

- w Justynowie przy ul. Łódzkiej ( cz. dz. nr 825) o pow. 20 m2 - działka zagospodarowana.

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00090382/2.

Na nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia wymagane będzie prowadzenie działalności handlowej.

Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosić będzie 218,27 netto plus obowiązujący podatek VAT, płatny do dnia 10 każdego miesiąca.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Andrespol od dnia 27.02.2018 roku do dnia 20.03.2018 roku.


 

 Andrespol, dnia 01.02.2018 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ANDRESPOL

 

Podaje się do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy Andrespol oraz na stronie internetowej Urzędu (http://andrespol.bip.cc) wywieszony będzie w dniach 07.02.2018 r. - 28.02.2018 r. wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży.


 

Andrespol, dnia 1 lutego 2018 r.

 

WYKAZ

 

Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż:

nieruchomość stanowiąca mienie gminne, położona w Andrespolu - przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczona w ewidencji gruntów numerem:

  • nr 527 o pow. 468 m2 - ul. Fabryczna 5A - LD1M/00322967/3 - cena 53.400,- zł netto (65.682,- zł brutto)

Przewidziana jest do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 i 50) mogą składać wnioski do dnia 21.03.2018 r.


 

Andrespol, dnia 1 lutego 2018 r.

 

WYKAZ

 

Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż:

nieruchomości stanowiące mienie gminne:

- lokal nr 1 o powierzchni użytkowej 46,51 m2 wraz z udziałem 4651/13623 części w działce nr 255/4 o powierzchni 716 m2 położonejw Andrespolu przy ul. Prostej 15, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00306863/6,ww.działkaprzeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

- lokal nr 2 o powierzchni użytkowej 45,11 m2 wraz z udziałem 4511/13623 części w działce nr 255/4 o powierzchni 716 m2 położonej w Andrespolu przy ul. Prostej 15, dla której prowadzona jest księga wieczysta nrLD1M/00306863/6,ww.działkaprzeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Przewidziane są do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz głównych najemców.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 i 50) mogą składać wnioski do dnia 21.03.2018 r.


 

Andrespol, dnia 1 lutego 2018 r.

WYKAZ

Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż:

nieruchomości stanowiące mienie gminne:

- lokal nr 1 o powierzchni użytkowej 33,98 m2 z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 5,74 m2 wraz z udziałem 3972/49638 części w działce nr 63/21 o powierzchni 2131 m2położonej w Andrespolu przy ul. Turystycznej 3, dla której prowadzona jest księga wieczysta nrLD1M/00283166/2,ww.działkaprzeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej;

- lokal nr 3 o powierzchni użytkowej 48,88 m2 z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 5,83 m2 wraz z udziałem 5471/49638 części w działce nr 63/21 o powierzchni 2131 m2 położonejw Andrespolu przy ul. Turystycznej 3, dla której prowadzona jest księga wieczysta nrLD1M/00283166/2,ww.działkaprzeznaczona jest w miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej;

- lokal nr 4 o powierzchni użytkowej 26,65 m2 z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 5,70 m2 wraz z udziałem 3235/49638 części w działce nr 63/21 o powierzchni 2131 m2 położonejw Andrespolu przy ul. Turystycznej 3, dla której prowadzona jest księga wieczysta nrLD1M/00283166/2,ww.działkaprzeznaczona jest w miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej;

- lokal nr 5 o powierzchni użytkowej 59,73 m2 z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 5,70 m2 wraz z udziałem 6543/49638 części w działce nr 63/21 o powierzchni 2131 m2 położonejw Andrespolu przy ul. Turystycznej 3, dla której prowadzona jest księga wieczysta nrLD1M/00283166/2,ww.działkaprzeznaczona jest w miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej;

- lokal nr 6 o powierzchni użytkowej 62,79 m2 z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 26,45 m2 wraz z udziałem 8924/49638 części w działce nr 63/21 o powierzchni 2131 m2 położonejw Andrespolu przy ul. Turystycznej 3, dla której prowadzona jest księga wieczysta nrLD1M/00283166/2,ww.działkaprzeznaczona jest w miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej.

Przewidziane są do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz głównych najemców.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 i 50) mogą składać wnioski do dnia 21.03.2018 r.


 

Andrespol, dnia 13.12.2017 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ANDRESPOL

 

Podaje się do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy Andrespol oraz na stronie internetowej Urzędu (http://andrespol.bip.cc ) wywieszony będzie w dniach 20.12.2017 r. - 10.01.2018 r. wykaz nieruchomości przewidzianych do zamiany.


Andrespol, dnia 13 grudnia 2017 r.

 

WYKAZ

 

Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż:

niezabudowane nieruchomości stanowiące mienie gminne, położone w Wiśniowej Górze - przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczone w ewidencji gruntów numerami:

  • 176/4 o pow. 707 m2 - ul. Wspólna - LD1M/00269781/5 - cena 70.300,- zł netto (86.469,- zł brutto)
  • 330/1 o pow. 258 m2 - ul. Wspólna - LD1M/00307555/1 - cena 25.600,- zł netto (31.488,- zł brutto)

 

Przewidziane są do zbycia w formie zamiany na nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów numerami 174/4 i 174/6 położone w Wiśniowej Górze.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, 820, 1509, 1529 i 1595) mogą składać wnioski do dnia 31.01.2018 r.


 

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ANDRESPOL

 

Podaje się do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy Andrespol oraz na stronie internetowej Urzędu (http://andrespol.bip.cc ) wywieszony będzie w dniach 22.11.2017 r. - 13.12.2017 r. wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży i dzierżawy.


 

WYKAZ

Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż:

zabudowana budynkiem użytkowym nieruchomość stanowiąca mienie gminne, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego w części pod zabudowę mieszkaniowo-usługową (dz. nr 182/3) oraz w części pod usługi turystyczne, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną (dz. nr 183/23) położona:

  • w Wiśniowej Górze przy ul. Tuszyńskiej 94A oznaczona w ewidencji gruntów, jako działki: nr 182/3 o pow. 167 m2 oraz nr 183/23 o pow. 257 m2,jako jedna nieruchomość o łącznej powierzchni 424 m2 - LD1M/00312007/3 - cena 59.700,- zł brutto.

Przewidziana jest do sprzedaży w formie przetargu.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, 820, 1509, 1529 i 1595) mogą składać wnioski do dnia 03.01.2018 r.


 

WYKAZ

Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż:

niezabudowana nieruchomość stanowiąca mienie gminne, położona w Wiśniowej Górze - przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczona w ewidencji gruntów numerem:

  • nr 345 o pow. 202 m2 - ul. Wspólna - LD1M/00023507/5 - cena 17.600,- zł netto (21.648,- zł brutto)

Przewidziana jest do sprzedaży w formie bezprzetargowej na powiększenie działki sąsiedniej nr 346 położonej w Wiśniowej Górze.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, 820, 1509, 1529 i 1595) mogą składać wnioski do dnia 03.01.2018 r.

 


WYKAZ

 Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż:

nieruchomość stanowiąca mienie gminne - lokal nr 10 o powierzchni użytkowej 42,51 m2 z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 11,40 m2 wraz z udziałem 5391/51428 części w działce nr 63/20 położonej w Andrespolu przy ul. Turystycznej 5, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00290129/3, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej - cena 10.240,- zł Przewidziana jest do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz głównego najemcy.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, 820, 1509, 1529 i 1595) mogą składać wnioski do dnia 03.01.2018 r.

 

 

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Marcin Fastyn [Informatyk] dnia 6 listopad 2008
Informacja opublikowana przez:
  Marcin Fastyn dnia 6 listopad 2008 godz. 10:31
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Fastyn dnia 9 kwiecień 2014 godz. 10:52
Liczba odsłon:
  44882 od 6 listopad 2008 godz. 10:31  (średnio 14.21 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl