0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Sprzedaż działek


Andrespol, dnia 19.04.2018 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ANDRESPOL

Podaje się do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy Andrespol oraz na stronie internetowej Urzędu ( http://andrespol.bip.cc ) wywieszony został od dnia 24.04.2018 r. do dnia 15.05.2018 r. wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży.


Andrespol, dnia 19 kwietnia 2018 r.

WYKAZ

Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż:

niezabudowana nieruchomość stanowiąca mienie gminne, położona w Justynowie - przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka:

  • nr 1527 o pow. 1047 m2 - ul. Bukowa - LD1M/00323276/9                 - cena   109.200,- zł netto (134.316,- zł brutto)

Przewidziana jest do sprzedaży w formie przetargu.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Andrespol od dnia 24.04.2018 r. do dnia 15.05.2018 r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 i poz. 50) mogą składać wnioski do dnia 05.06.2018 r.


Andrespol, dnia 19 kwietnia 2018 r.

WYKAZ

Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż:

niezabudowana nieruchomość stanowiąca mienie gminne, położona w Justynowie - przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka:

  • nr 1528 o pow. 205 m2 - ul. Bukowa - LD1M/00090380/8 - cena 17.040,00 zł netto (20.959,20 zł brutto)

Przewidziana jest do sprzedaży w formie bezprzetargowej na powiększenie działki sąsiedniej nr 831/3 położonej w Justynowie.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Andrespol od dnia 24.04.2018 r. do dnia 15.05.2018 r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 i poz. 50) mogą składać wnioski do dnia 05.06.2018 r.


 

Andrespol, dnia 19 kwietnia 2018 r.

WYKAZ

Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż:

niezabudowana nieruchomość stanowiąca mienie gminne, położona w Andrespolu - przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka:

  • nr 466/9 o pow. 18 m2 - ul. Żytnia - LD1M/00054736/5 - cena      1.520,00 zł netto (1.869,60 zł brutto)

Przewidziana jest do sprzedaży w formie bezprzetargowej na powiększenie działki sąsiedniej nr 387 położonej w Andrespolu.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Andrespol od dnia 24.04.2018 r. do dnia 15.05.2018 r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 i poz. 50) mogą składać wnioski do dnia 05.06.2018 r.Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Marcin Fastyn [Informatyk] dnia 6 listopad 2008
Informacja opublikowana przez:
  Marcin Fastyn dnia 6 listopad 2008 godz. 10:31
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Fastyn dnia 9 kwiecień 2014 godz. 10:52
Liczba odsłon:
  45987 od 6 listopad 2008 godz. 10:31  (średnio 14.3 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl