0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Sprzedaż działek


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ANDRESPOL

 

Podaje się do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy Andrespol oraz na stronie internetowej Urzędu (http://andrespol.bip.cc ) wywieszony będzie w dniach 22.11.2017 r. - 13.12.2017 r. wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży i dzierżawy.


 

WYKAZ

Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż:

zabudowana budynkiem użytkowym nieruchomość stanowiąca mienie gminne, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego w części pod zabudowę mieszkaniowo-usługową (dz. nr 182/3) oraz w części pod usługi turystyczne, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną (dz. nr 183/23) położona:

  • w Wiśniowej Górze przy ul. Tuszyńskiej 94A oznaczona w ewidencji gruntów, jako działki: nr 182/3 o pow. 167 m2 oraz nr 183/23 o pow. 257 m2,jako jedna nieruchomość o łącznej powierzchni 424 m2 - LD1M/00312007/3 - cena 59.700,- zł brutto.

Przewidziana jest do sprzedaży w formie przetargu.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, 820, 1509, 1529 i 1595) mogą składać wnioski do dnia 03.01.2018 r.


 

WYKAZ

Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż:

niezabudowana nieruchomość stanowiąca mienie gminne, położona w Wiśniowej Górze - przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczona w ewidencji gruntów numerem:

  • nr 345 o pow. 202 m2 - ul. Wspólna - LD1M/00023507/5 - cena 17.600,- zł netto (21.648,- zł brutto)

Przewidziana jest do sprzedaży w formie bezprzetargowej na powiększenie działki sąsiedniej nr 346 położonej w Wiśniowej Górze.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, 820, 1509, 1529 i 1595) mogą składać wnioski do dnia 03.01.2018 r.

 


WYKAZ

 Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż:

nieruchomość stanowiąca mienie gminne - lokal nr 10 o powierzchni użytkowej 42,51 m2 z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 11,40 m2 wraz z udziałem 5391/51428 części w działce nr 63/20 położonej w Andrespolu przy ul. Turystycznej 5, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00290129/3, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej - cena 10.240,- zł Przewidziana jest do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz głównego najemcy.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, 820, 1509, 1529 i 1595) mogą składać wnioski do dnia 03.01.2018 r.


 WYKAZ

 Na podstawie art. 35 i art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż przeznacza się do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomość, stanowiącą mienie gminne, położoną:

w Wiśniowej Górze

przy ul. Klonowej 25

dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta   LD1M/00124757/0

opis i powierzchnia przeznaczonej do wydzierżawienia nieruchomości:

cz. działki nr 89/7 o pow. 30 m2 - zagospodarowana

nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia wykorzystywana jest na cele gospodarcze

wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 43,00 zł plus obowiązujący podatek VAT

czynsz dzierżawny podlegać będzie corocznej waloryzacji na dzień 31 marca w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS publikowany w Monitorze Polskim.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Andrespol od dnia 22.11.2017 roku do dnia 13.12.2017 roku.


 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ANDRESPOL

 

Podaje się do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy Andrespol przy ul. Rokicińskiej 126 oraz na stronie internetowej Urzędu (www.bip.andrespol.pl) wywieszony będzie w dniach 31.10.2017 r. – 21.11.2017 r. wykaz nieruchomości przewidzianych do  dzierżawy.


 

W Y K A Z

 

Na podstawie art. 35 i art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż przeznacza się do wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomość, stanowiącą mienie gminne, położoną:

  • w Andrespolu przy ul. Fabrycznej 5

dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00128626/1

opis i powierzchnia przeznaczonej do wydzierżawienia nieruchomości:

działka nr 527 o pow. 468 m2 - zabudowana

nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia wykorzystywana będzie na cel mieszkaniowy

termin zagospodarowania – działka zagospodarowana

wysokość czynszu dzierżawnego wynosić będzie 491,40 zł netto plus obowiązujący podatek VAT, płatny rocznie do dnia 30 kwietnia każdego roku

czynsz dzierżawny podlegać będzie corocznej waloryzacji na dzień 31 marca w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS publikowany w Monitorze Polskim.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Andrespol od dnia 31.10.2017 roku do dnia 21.11.2017 roku.

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Marcin Fastyn [Informatyk] dnia 6 listopad 2008
Informacja opublikowana przez:
  Marcin Fastyn dnia 6 listopad 2008 godz. 10:31
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Fastyn dnia 9 kwiecień 2014 godz. 10:52
Liczba odsłon:
  43818 od 6 listopad 2008 godz. 10:31  (średnio 14.19 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl