0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Sprzedaż i dzierżawa działek


Andrespol, dnia 4 października 2018 r.

Znak: RGP. 6840.P.21.2018

 

Wójt Gminy Andrespol

ogłasza:

pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionej
nieruchomości niezabudowanej położonej:

 

 

  • w Wiśniowej Górze:

 

-przy ul. Prywatnej - przeznaczonejpod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów, jako działki: nr 220/9 o powierzchni 917 m2, nr 220/10 o powierzchni 928 m2, nr 220/11 o powierzchni 909 m2 oraz nr 220/12 o powierzchni 1052 m2, jako jedna nieruchomość o łącznej powierzchni 3806 m2 -LD1M/00170763/2 - cena wywoławcza:         

443.000,- zł netto

544.890,- zł brutto

 

Postąpienie przy licytacji ww. nieruchomości wynosi 6.000,- zł netto.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018 roku o godz. 12:00 w budynku Urzędu Gminy Andrespol - sala posiedzeń, I piętro.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej brutto nieruchomości przelewem na konto BS Andrespol 65 8781 0006 0000 0130 2000 0130 - do dnia 4 grudnia 2018 roku.

Wpłaty ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości po odliczeniu wadium należy dokonać w terminie do dnia 27 grudnia 2018 roku przelewem na konto BS Andrespol 28 8781 0006 0000 0130 2000 0020.

Niedotrzymanie terminu wpłaty ustalonej ceny sprzedaży powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Wadium wpłacone przez osoby, które nie nabędą nieruchomości w formie przetargu zostaną zwrócone w ciągu 3-ch dni po zakończeniu przetargu przelewem na konto podane przez uczestnika przetargu.

Informację w sprawie lokalizacji działek można uzyskać w Urzędzie Gminy Andrespol pokój nr 24 lub 27, II piętro, tel. (42) 213-24-40 wew. 852 lub 815 w godzinach: pn., śr., czw., 07:30 - 15:30, wt. 08:00 - 17:00, pt. 07:30 - 14:30.

Przetarg zostanie uznany za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą.

 


 

Andrespol, dnia 4 października 2018 r.

Znak: RGP. 6840.P.16-20.2018

 

Wójt Gminy Andrespol

ogłasza: 

pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych położonych:

 

  • w Wiśniowej Górze:

-przy ul. Prywatnej - przeznaczonejpod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

działki nr 220/2 o powierzchni 1110 m2 -LD1M/00170763/2 cena wywoławcza: 129.000,- zł netto

                                                                                                                                  158.670,- zł brutto

 

-przy ul. Prywatnej - przeznaczonejpod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

działki nr 220/14 o powierzchni 1005 m2 -LD1M/00170763/2 -cena wywoławcza:117.000,- zł netto

                                                                                                                                  143.910,- zł brutto

 

-przy ul. Prywatnej - przeznaczonejpod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

działki nr 220/15 o powierzchni 944 m2 -LD1M/00170763/2 -cena wywoławcza: 110.000,- zł netto

                                                                                                                                  135.300,- zł brutto

 

- przy ul. Wspólnej - przeznaczonejpod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działki: nr 176/3 o powierzchni 434 m2 oraz nr 174/4 o powierzchni 661 m2, jako jedna nieruchomośćo łącznej powierzchni 1095 m2 -LD1M/00269781/5 - przez przedmiotową nieruchomość przebiegają sieci: wodociągowa oraz energetyczna - cena wywoławcza:

129.500,- zł netto

159.285,- zł brutto

 

 

oraz drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionej działki niezabudowanej położonej:

 

  • w Justynowie:

- przy ul. Bedońskiej 43 - przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

  nr 1494/5 o pow. 1307 m2 - LD1M/00093722/9 - cena wywoławcza:

122.500,- zł netto

                                                                                                                                150.675,- zł brutto

 

Postąpienie przy licytacji ww. działek oraz nieruchomości wynosi 2.000,- zł netto.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 listopada 2018 roku o godz. 12:00 w budynku Urzędu Gminy Andrespol - sala posiedzeń, I piętro.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej brutto działki (nieruchomości) przelewem na konto BS Andrespol 65 8781 0006 0000 0130 2000 0130 - do dnia 7 listopada 2018 roku.

Wpłaty ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości po odliczeniu wadium należy dokonać w terminie 30 dni od dnia przetargu przelewem na konto BS Andrespol 28 8781 0006 0000 0130 2000 0020.

Niedotrzymanie terminu wpłaty ustalonej ceny sprzedaży powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Wadium wpłacone przez osoby, które nie nabędą działek w formie przetargu zostaną zwrócone w ciągu 3-ch dni po zakończeniu przetargu przelewem na konto podane przez uczestnika przetargu.

Informację w sprawie lokalizacji działek można uzyskać w Urzędzie Gminy Andrespol pokój nr 24 lub 27, II piętro, tel. (42) 213-24-40 wew. 852 lub 815 w godzinach: pn., śr., czw., 07:30 - 15:30, wt. 08:00 - 17:00, pt. 07:30 - 14:30.

Przetarg zostanie uznany za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą.Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Marcin Fastyn [Informatyk] dnia 6 listopad 2008
Informacja opublikowana przez:
  Marcin Fastyn dnia 6 listopad 2008 godz. 10:31
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Fastyn dnia 9 kwiecień 2014 godz. 10:52
Liczba odsłon:
  49219 od 6 listopad 2008 godz. 10:31  (średnio 14.33 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl