0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Sprzedaż i dzierżawa działek


Andrespol, dnia 12 listopada 2019 r.

Znak: RGP. 6840.P.13.2019

 

Wójt Gminy Andrespol ogłasza: 

pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości niezabudowanej położonej:

 

 

 • w Wiśniowej Górze:

- przy ul. Prywatnej - przeznaczonejpod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów, jako działki: nr 220/9 o powierzchni 917 m2, nr 220/10 o powierzchni 928 m2,
nr 220/11 o powierzchni 909 m2 oraz nr 220/12 o powierzchni 1052 m2, jako jedna nieruchomość o łącznej powierzchni
3806 m2- LD1M/00170763/2 - cena wywoławcza:                                                     

                                                                                                                              443.000,- zł netto

                                                                                                                              544.890,- zł brutto

 

 

Postąpienie przy licytacji ww. nieruchomości wynosi 6.000,- zł netto.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24 stycznia 2020 roku o godz. 12:00 w budynku Urzędu Gminy Andrespol - sala posiedzeń, I piętro.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej brutto nieruchomości przelewem na konto BS Andrespol 65 8781 0006 0000 0130 2000 0130 - do dnia 17 stycznia 2020 roku.

Wpłaty ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości po odliczeniu wadium należy dokonać w terminie 30 dni od dnia przetargu przelewem na konto BS Andrespol 28 8781 0006 0000 0130 2000 0020.

Niedotrzymanie terminu wpłaty ustalonej ceny sprzedaży powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Wadium wpłacone przez osoby, które nie nabędą nieruchomości w formie przetargu zostaną zwrócone w ciągu 3-ch dni po zakończeniu przetargu przelewem na konto podane przez uczestnika przetargu.

Informację w sprawie lokalizacji działek można uzyskać w Urzędzie Gminy Andrespol pokój nr 24 lub 27, II piętro, tel. (42) 213-24-40 wew. 852 lub 815 w godzinach: pn., śr., czw., 07:30 - 15:30, wt. 08:00 - 17:00, pt. 07:30 - 14:30.

Przetarg zostanie uznany za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą.

 

 

 


 

Andrespol, dnia 12 listopada 2019 r.

Znak: RGP. 6840.P.7-12.2019

 

 

Wójt Gminy Andrespol ogłasza:

pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionych działek niezabudowanych położonych:

 

 

 • w Wiśniowej Górze: 

- przy ul. Prywatnej - przeznaczonejpod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

działki nr 220/3 o powierzchni 1106 m2 -LD1M/00170763/2 cena wywoławcza:    129.000,- zł netto

                                                                                                                               158.670,- zł brutto

 

 • w Justynowie:

 -    przy ul. Bedońskiej 43 - przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

     nr 1494/5 o powierzchni 1307 m2 - LD1M/00093722/9 - cena wywoławcza:       128.000,- zł netto

                                                                                                                               157.440,- zł brutto

-    przy ul. Tulipanowej - przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

     nr 761/20 o powierzchni 663 m2 - LD1M/00312008/0 - cena wywoławcza:          77.000,- zł netto

                                                                                                                                 94.710,- zł brutto

-    przy ul. Tulipanowej - przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

     nr 1537 o powierzchni 765 m2 - LD1M/00068991/1 - cena wywoławcza:             89.000,- zł netto

                                                                                                                               109.470,- zł brutto

-    przy ul. Tulipanowej - przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

     nr 1539 o powierzchni 875 m2 - LD1M/00068991/1 - cena wywoławcza:         102.000,- zł netto

                                                                                                                            125.460,- zł brutto

-    przy ul. Tulipanowej - przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

     nr 1540 o powierzchni 909 m2 - LD1M/00068991/1 - cena wywoławcza:            106.000,- zł netto

                                                                                                                               130.380,- zł brutto

 

Postąpienie przy licytacji niezabudowanej działki nr 761/20 o powierzchni 663 m2 położonej w Justynowie przy ul. Tulipanowej wynosi 1.000,- zł netto, natomiast przy licytacji pozostałych ww. działek postąpienie wynosi 2.000,- zł netto.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2019 roku o godz. 12:00 w budynku Urzędu Gminy Andrespol - sala posiedzeń, I piętro.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej brutto działki przelewem na konto BS Andrespol 65 8781 0006 0000 0130 2000 0130 - do dnia 13 grudnia 2019 roku.

Wpłaty ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości po odliczeniu wadium należy dokonać w terminie do dnia 27 grudnia 2019 roku przelewem na konto BS Andrespol 28 8781 0006 0000 0130 2000 0020.

Niedotrzymanie terminu wpłaty ustalonej ceny sprzedaży powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Wadium wpłacone przez osoby, które nie nabędą działek w formie przetargu zostaną zwrócone w ciągu 3-ch dni po zakończeniu przetargu przelewem na konto podane przez uczestnika przetargu.

Informację w sprawie lokalizacji działek można uzyskać w Urzędzie Gminy Andrespol pokój nr 24 lub 27, II piętro, tel. (42) 213-24-40 wew. 852 lub 815 w godzinach: pn., śr., czw., 07:30 - 15:30, wt. 08:00 - 17:00, pt. 07:30 - 14:30.

Przetarg zostanie uznany za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą.

 


 

Andrespol, dnia 24.10.2019 r.

Znak: RGP. 6845.1.2019

                                                

Wójt Gminy Andrespol ogłasza 
drugi nieograniczony przetarg ustny

 

na wysokość czynszu dzierżawnego dla nieruchomości położonej w Andrespolu przy Placu Bankowym nr 4,
będącej własnością Gminy Andrespol.

 

 1. Przetarg dotyczy wydzierżawienia na okres 3 lat, w celu prowadzenia działalności handlowo-usługowej, nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym niepodpiwniczonym o pow. użytkowej 29,4 m² położonej w Andrespolu przy Placu Bankowym nr 4 , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 410/51 o pow. 59 m2, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr LD1M/00054736/5.
 2. Przetarg odbędzie się dnia 26 listopada 2019 r. o godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy Andrespol, ul. Rokicińska 126 – sala posiedzeń I piętro.
 3. Wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 650,00 złotych netto plus 23% VAT.
 4. Postąpienie przy licytacji miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 20,- zł. netto.
 5. Uczestnicy przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 1950,00 złotych przelewem na konto Banku Spółdzielczego w Andrespolu nr 65 8781 0006 0000 0130 2000 0130 – do dnia 19.11. 2019 roku.
 6. Wadia w obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego, listach gwarancyjnych lub wekslach nie będą przyjmowane.
 7. Wadium wpłacone przez uczestnika wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu.
 8. Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu przelewem na konto podane przez uczestnika przetargu.
 9. Protokół z przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.
 10. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg zostanie zawiadomiony w ciągu 7 dni od dania rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy.
 11. Z lokalizacją obiektu oraz projektem umowy dzierżawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Andrespol, pokój 24a, II piętro, tel (42) 213-24-40,       (42) 213-22-88 w. 852. w godz. 7.30 – 15.30, wtorki 8.00 – 17.00, piątki 7.30-14.30
 12. Jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie stawi się bez uprzedzenia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 10, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Przetarg zostanie uznany za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą.

 

 

 


 

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Marcin Fastyn [Informatyk] dnia 6 listopad 2008
Informacja opublikowana przez:
  Marcin Fastyn dnia 6 listopad 2008 godz. 10:31
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Fastyn dnia 9 kwiecień 2014 godz. 10:52
Liczba odsłon:
  54143 od 6 listopad 2008 godz. 10:31  (średnio 14.38 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl