0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Opłaty » Opłata za ścieki i wodę


STAWKI TARYF ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

 

Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WA.RET.070.1.304.6.2018 na podstawie art.104 i art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 24c ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152, 1629) została zatwierdzona taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Andrespol.

Nowe stawki przy aktualnej stawce VAT wynoszącej 8% obowiązują od dnia: 15.02.2019 i wynoszą:

1. WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Grupa W1 – odbiorcy opomiarowani:

Cena wody – 2,65 zł/ m3, stawka opłaty abonamentowej – 1,65 zł/odb/m-c;

Grupa W2 – odbiorcy rozliczani w formie przeciętnych norm zużycia wody:

Cena wody – 2,65 zł/ m3, stawka opłaty abonamentowej – 1,31 zł/odb/m-c;

 
2. WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Grupa K1 – Wszyscy odbiorcy:

Cena odprowadzania ścieków – 3,62 zł/m3

 

W przypadku zmiany stawki VAT, ceny brutto ulegną zmianie.

Płatności prosimy dokonywać w podanych poniżej okresach na konto Zakładu w BS Andrespol na nr. 57 8781 0006 0000 0550 2000 0010 podając w tytule przelewu nr umowy/nr nabywcy, wskazanie wodomierza oraz adres posesji której dotyczy płatność.

TERMINY PŁATNOŚCI:

  • za   I okres płatności do 28.02
  • za  II okres płatności do 30.04
  • za  II okres płatności do 30.06
  • za IV okres płatności do 31.08
  • za  V okres płatności do 31.10
  • za VI okres płatności do 20.12

 

 


 

Na podstawie Uchwał Rady Gminy nr XXXV/347/17 oraz XXXV/346/17 informujemy, że od 1.05.2017 r. przy aktualnej stawce VAT  wynoszącej 8%, ceny brutto wynoszą:

 

  • POBÓR WODY – 2,62 zł/m3
  • OPŁATA ABONAMENTOWA DO POBORU WODY – 1,00 zł miesięcznie
  • ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW – 3,52 zł/m3

 

W przypadku zmiany stawki VAT, ceny brutto ulegną zmianie.

Dla taryfowej grupy odbiorców, obejmująca wszystkich odbiorców usług na terenie gminy, podłączonych do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Płatności za wodę można dokonywać w BS Andrespol nr 57 8781 0006 0000 0550 2000 0010Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Marcin Fastyn [Informatyk] dnia 13 kwiecień 2011
Informacja opublikowana przez:
  Marcin Fastyn dnia 13 kwiecień 2011 godz. 14:46
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Fastyn dnia 25 kwiecień 2014 godz. 11:37
Liczba odsłon:
  15277 od 13 kwiecień 2011 godz. 14:46  (średnio 5.83 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl