0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Urząd Gminy Andrespol » Referat Komunalny


Kierownik: Małgorzata Burzyk

tel.: 42-213-24-40 wew. 836

e-mail: odpady@andrespol.pl

 

Do zadań Referatu Komunalnego należy:

  1. bieżące prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką odpadami komunalnymi, 
  2. prowadzenie dokumentacji i rozliczeń finansowych związanych z gospodarka odpadami,
  3. kontrola pracy firmy odbierającej odpady, jak również sposobu ich segregacji oraz ilości mieszkańców w gospodarstwach domowych,
  4. opracowywanie sprawozdań finansowych i ilościowych, dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi,
  5. prowadzenie spraw związanych z zajęciem pasa drogowego i umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym, na cele niezwiazane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg oraz nalizanie związanych z tym opłat,
  6. prowadzenie spraw związanych ze zmianą stosunków wodnych na gruncie, roztrzyganie sporów oraz nakazywanie przywrócenia stosunków wodnych do stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom,
  7. prowadzenie spraw związanych z powstającymi szkodami w uprawach rolnych w wyniku klęski żywiołowej,
  8. koordynowanie działań na terenie gminy związanych ze zwalczaniem zaraźliwych chorób roślin i zwierząt,
  9. wydawanie rolnikom zaświadczeń do celów emerytalno-rentowych.Informacja opublikowana przez:
  Karolina Student dnia 23 luty 2017 godz. 13:29
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Karolina Student dnia 23 luty 2017 godz. 13:29
Liczba odsłon:
  373 od 23 luty 2017 godz. 13:29  (średnio 2.57 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl