0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Sprzedaż działek » 21.11.2017 r. godz. 12:00


Andrespol, dnia 13 października 2017 r.

Znak: RGP. 6840.P.26-30.2017

 

 Wójt Gminy Andrespol

ogłasza

 

drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionych działek niezabudowanych położonych:

 

W Wiśniowej Górze:

 • przy ul. Tuszyńskiej 105B - przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:
  nr 39/28 o pow. 1245 m2 - LD1M/00308171/2 - cena wywoławcza 149.400,- zł netto (183.762,- zł brutto)
 • przy ul. Tuszyńskiej 105A - przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:
  nr 39/29 o pow. 1009 m2 - LD1M/00308167/1 - cena wywoławcza 121.000,- zł netto (148.830,- zł brutto)

w Justynowie:

 • przy ul. Bedońskiej 43 - przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:
  dz. nr 1494/5 o pow. 1307 m2, KW LD1M/00093722/9 - cena wywoławcza 98.000,- zł netto (120.540,- zł brutto)

w Andrespolu

 • przy ul. Brzezińskiej 6 - przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej:
  dz. nr 63/17 o pow. 1161 m2, KW LD1M/00090384/6 - cena wywoławcza 188.000,- zł netto (231.240,- zł brutto)
 • przy ul. Brzezińskiej 8 - przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej:
  dz. nr 63/16 o pow. 921 m2, KW LD1M/00090384/6 - cena wywoławcza 149.700,- zł netto (184.131,- zł brutto)

Postąpienie przy licytacji ww. działek wynosi 2.000,- zł netto.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 listopada 2017 roku o godz. 12:00 w budynku Urzędu Gminy Andrespol - sala posiedzeń, I piętro.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej brutto działki (nieruchomości) przelewem na konto BS Andrespol 65 8781 0006 0000 0130 2000 0130 - do dnia 15 listopada 2017 roku.

Wpłaty ustalonej ceny sprzedaży działki po odliczeniu wadium należy dokonać w terminie 30 dni od dnia przetargu przelewem na konto BS Andrespol 28 8781 0006 0000 0130 2000 0020.

Niedotrzymanie terminu wpłaty ustalonej ceny sprzedaży powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Wadium wpłacone przez osoby, które nie nabędą działek w formie przetargu zostaną zwrócone w ciągu 3-ch dni po zakończeniu przetargu przelewem na konto podane przez uczestnika przetargu.

Informację w sprawie lokalizacji działek można uzyskać w Urzędzie Gminy Andrespol pokój nr 24 lub 27, II piętro, tel. (42) 213-24-40 wew. 852 lub 815 w godzinach: pn., śr., czw., 07:30 - 15:30, wt. 08:00 - 17:00, pt. 07:30 - 14:30.

Przetarg zostanie uznany za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą. Informacja opublikowana przez:
  Karolina Student dnia 16 październik 2017 godz. 14:45
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Karolina Student dnia 16 październik 2017 godz. 14:45
Liczba odsłon:
  213 od 16 październik 2017 godz. 14:45  (średnio 7.4 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl