0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Sprzedaż działek » 18.12.2017 r. godz. 12:00


Andrespol, dnia 13 listopada 2017 r.

Znak: RGP. 6840.P.31-32.2017

Wójt Gminy Andrespol

ogłasza

pierwszy nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż niżej wymienionej działki niezabudowanej położonej:

w Wiśniowej Górze:

  • przy ul. Złotej 10C - przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:
    nr 159/16 o pow. 959 m2 - LD1M/00318405/5 - cena wywoławcza 114.000,- zł netto (140.220,- zł brutto)

oraz na sprzedaż niżej wymienionej działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonej:

w Andrespolu

  • przy ul. Łanowej 20 - przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:
    dz. nr 169/8 o pow. 640 m2, KW LD1M/00037362/7 - cena wywoławcza 280.400,- zł brutto

Postąpienie przy licytacji działki nr 159/16 położonej w Wiśniowej Górze przy ul. Złotej 10C wynosi 2.000,- zł netto.

Postąpienie przy licytacji zabudowanej działki nr 169/8 położonej w Andrespolu przy ul. Łanowej 20 wynosi 3.000,- zł brutto.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 grudnia 2017 roku o godz. 12:00 w budynku Urzędu Gminy Andrespol - sala posiedzeń, I piętro.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej brutto działki (nieruchomości) przelewem na konto BS Andrespol 65 8781 0006 0000 0130 2000 0130 - do dnia 12 grudnia 2017 roku.

Wpłaty ustalonej ceny sprzedaży działki po odliczeniu wadium należy dokonać w terminie do dnia 27 grudnia 2017 roku przelewem na konto BS Andrespol 28 8781 0006 0000 0130 2000 0020.

Niedotrzymanie terminu wpłaty ustalonej ceny sprzedaży powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Wadium wpłacone przez osoby, które nie nabędą działek w formie przetargu zostaną zwrócone w ciągu 3-ch dni po zakończeniu przetargu przelewem na konto podane przez uczestnika przetargu.

Informację w sprawie lokalizacji działek można uzyskać w Urzędzie Gminy Andrespol pokój nr 24 lub 27, II piętro, tel. (42) 213-24-40 wew. 852 lub 815 w godzinach: pn., śr., czw., 07:30 - 15:30, wt. 08:00 - 17:00, pt. 07:30 - 14:30.

Przetarg zostanie uznany za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą.Informacja opublikowana przez:
  Karolina Student dnia 13 listopad 2017 godz. 12:05
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Karolina Student dnia 13 listopad 2017 godz. 12:05
Liczba odsłon:
  38 od 13 listopad 2017 godz. 12:05  (średnio 8.1 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl