0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Sprzedaż działek » 12.02.2018 r. o godz. 12:00


Andrespol, dnia 4 stycznia 2018 r.

Znak: RGP. 6840.P.1-4.2018

 

Wójt Gminy Andrespol

ogłasza:

 pierwszy nieograniczony przetarg ustny:

 

  •  na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego w części pod zabudowę mieszkaniowo-usługową (dz. nr 182/3) oraz w części pod usługi turystyczne, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną (dz. nr 183/23) położonej w Wiśniowej Górze przy ul. Tuszyńskiej 94A oznaczona w ewidencji gruntów, jako działki: nr 182/3 o pow. 167 m2 oraz nr 183/23 o pow. 257 m2, jako jedna nieruchomość o łącznej powierzchni 424 m2 - LD1M/00312007/3 - cena wywoławcza 59.700,- zł brutto

 

drugi nieograniczony przetarg ustny:

 

  • na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonej w Andrespolu przy ul. Łanowej 20 - przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną dz. nr 169/8 o pow. 640 m2, KW LD1M/00037362/7 - cena wywoławcza 250.000,- zł brutto
  • na sprzedaż niżej wymienionych działek niezabudowanych położonych:

 w Wiśniowej Górze:

  • przy ul. Tuszyńskiej 105B - przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:
    nr 39/28 o pow. 1245 m2 - LD1M/00308171/2 - cena wywoławcza 135.700,- zł netto (166.911,- zł brutto)
  • przy ul. Tuszyńskiej 105A - przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:
    nr 39/29 o pow. 1009 m2 - LD1M/00308167/1 - cena wywoławcza 110.000,- zł netto (135.300,- zł brutto)

 

Postąpienie przy licytacji nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działki: nr 182/3 i 183/23 położonej w Wiśniowej Górze przy ul. Tuszyńskiej 94A wynosi 1.000,- zł brutto.

Postąpienie przy licytacji zabudowanej działki nr 169/8 położonej w Andrespolu przy ul. Łanowej 20 wynosi 3.000,- zł brutto.

Postąpienie przy licytacji niezabudowanych działek: nr 39/28 o pow. 1245 m2 położonej w Wiśniowej Górze przy ul. Tuszyńskiej 105B oraz nr 39/29 o pow. 1009 m2 położonej w Wiśniowej Górze przy ul. Tuszyńskiej 105A wynosi 2.000,- zł netto.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego 2018 roku o godz. 12:00 w budynku Urzędu Gminy Andrespol - sala posiedzeń, I piętro.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej brutto działki (nieruchomości) przelewem na konto BS Andrespol 65 8781 0006 0000 0130 2000 0130 - do dnia 6 lutego 2018 roku.

Wpłaty ustalonej ceny sprzedaży działki po odliczeniu wadium należy dokonać w terminie 30 dni od dnia przetargu przelewem na konto BS Andrespol 28 8781 0006 0000 0130 2000 0020.

Niedotrzymanie terminu wpłaty ustalonej ceny sprzedaży powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Wadium wpłacone przez osoby, które nie nabędą działek w formie przetargu zostaną zwrócone w ciągu 3-ch dni po zakończeniu przetargu przelewem na konto podane przez uczestnika przetargu.

Informację w sprawie lokalizacji działek można uzyskać w Urzędzie Gminy Andrespol pokój nr 24 lub 27, II piętro, tel. (42) 213-24-40 wew. 852 lub 815 w godzinach: pn., śr., czw., 07:30 - 15:30, wt. 08:00 - 17:00, pt. 07:30 - 14:30.

Przetarg zostanie uznany za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą.Informacja opublikowana przez:
  Karolina Student dnia 5 styczeń 2018 godz. 09:12
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Karolina Student dnia 5 styczeń 2018 godz. 09:12
Liczba odsłon:
  151 od 5 styczeń 2018 godz. 09:12  (średnio 9.43 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl