0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Sprzedaż działek » Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek - 18 maja 2018


Znak: RGP. 6840.P.5-11.2018

 

Wójt Gminy Andrespol

ogłasza:

 

pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionych działek niezabudowanych położonych:

 

w Andrespolu:

- przy ul. Brzezińskiej 6 - przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej:

     nr 63/17 o pow. 1161 m2 - LD1M/00090384/6 - cena wywoławcza          191.800,- zł netto (235.914,- zł brutto)

- przy ul. Brzezińskiej 8 - przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej:

     nr 63/16 o pow. 921 m2 - LD1M/00090384/6 - cena wywoławcza            152.100,- zł netto (187.083,- zł brutto)

 

w Justynowie:

-    przy ul. Bedońskiej 43 - przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

     nr 1494/5 o pow. 1307 m2 - LD1M/00093722/9 - cena wywoławcza         122.500,- zł netto (150.675,- zł brutto)

 

w Kraszewie:

-    przy ul. Rokicińskiej - przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo-usługową:

     nr 8/1 o pow. 610 m2 - LD1M/00150901/6 - cena wywoławcza                73.300,- zł netto (90.159,- zł brutto)

 

oraz drugi nieograniczony przetarg ustny:

 

 

  • na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego w części pod zabudowę mieszkaniowo-usługową (dz. nr 182/3) oraz w części pod usługi turystyczne, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną (dz. nr 183/23) położonej w Wiśniowej Górze przy ul. Tuszyńskiej 94A oznaczona w ewidencji gruntów, jako działki: nr 182/3 o pow. 167 m2 oraz nr 183/23 o pow. 257 m2, jako jedna nieruchomość o łącznej powierzchni 424 m2 - LD1M/00312007/3 - cena wywoławcza 50.900,- zł brutto

 

  • na sprzedaż niżej wymienionych działek niezabudowanych położonych:

 

w Wiśniowej Górze:

-     przy ul. Tuszyńskiej 105B - przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

nr 39/28 o pow. 1245 m2 - LD1M/00308171/2 - cena wywoławcza             135.700,- zł netto (166.911,- zł brutto)

-     przy ul. Tuszyńskiej 105A - przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

nr 39/29 o pow. 1009 m2 - LD1M/00308167/1 - cena wywoławcza             110.000,- zł netto (135.300,- zł brutto)

Postąpienie przy licytacji niezabudowanej działki nr 8/1 o pow. 610 m2 położonej w Kraszewie przy ul. Rokicińskiej wynosi 1.000,- zł netto, postąpienie przy licytacji nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działki: nr 182/3 i 183/23 położonej w Wiśniowej Górze przy ul. Tuszyńskiej 94A wynosi 1.000,- zł brutto, natomiast przy licytacji pozostałych ww. działek postąpienie wynosi 2.000,- zł netto.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 18 maja 2018 roku o godz. 12:00 w budynku Urzędu Gminy Andrespol - sala posiedzeń, I piętro.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej brutto działki (nieruchomości) przelewem na konto BS Andrespol 65 8781 0006 0000 0130 2000 0130 - do dnia 11 maja 2018 roku.

Wpłaty ustalonej ceny sprzedaży działki po odliczeniu wadium należy dokonać w terminie 30 dni od dnia przetargu przelewem na konto BS Andrespol 28 8781 0006 0000 0130 2000 0020.

Niedotrzymanie terminu wpłaty ustalonej ceny sprzedaży powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Wadium wpłacone przez osoby, które nie nabędą działek w formie przetargu zostaną zwrócone w ciągu 3-ch dni po zakończeniu przetargu przelewem na konto podane przez uczestnika przetargu.

Informację w sprawie lokalizacji działek można uzyskać w Urzędzie Gminy Andrespol pokój nr 24 lub 27, II piętro, tel. (42) 213-24-40 wew. 852 lub 815 w godzinach: pn., śr., czw., 07:30 - 15:30, wt. 08:00 - 17:00, pt. 07:30 - 14:30.

Przetarg zostanie uznany za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą.Informacja opublikowana przez:
  Marcin Fastyn dnia 12 kwiecień 2018 godz. 12:17
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Fastyn dnia 16 kwiecień 2018 godz. 11:06
Liczba odsłon:
  640 od 12 kwiecień 2018 godz. 12:17  (średnio 10.34 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl