0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Wykaz nieruchomości do sprzedaży lub dzierżawy


 

 

Andrespol, dnia 01.10.2018 r.

 

 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ANDRESPOL

 

Podaje się do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy Andrespol przy ul. Rokicińskiej 126 oraz na stronie internetowej Urzędu (www.bip.andrespol.pl) wywieszony będzie w dniach 03.10.2018 r. – 24.10.2018 r. wykaz nieruchomości przewidzianych do  dzierżawy.


 

 

Andrespol , dnia 01.10.2018 r.

 

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (DZ.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż przeznacza się do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat nieruchomość, stanowiącą mienie gminne, położoną:

-w Wiśniowej Górze przy ul. Tuszyńskiej 82

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00158014/7.

Opis i powierzchnia przeznaczonej do wydzierżawienia nieruchomości:

działka nr 162/5 o pow. 206 m2 - niezabudowana

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia wykorzystywana będzie na cel mieszkaniowy

Termin zagospodarowania - działka zagospodarowana

Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosić będzie 226,60 złotych netto plus obowiązujący podatek VAT.

Czynsz dzierżawny podlegać będzie corocznej waloryzacji na dzień 31 marca w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS publikowany w Monitorze Polskim.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Andrespol od dnia 03.10.2018 roku do dnia 24.10.2018 roku.

 

 Informacja opublikowana przez:
  Karolina Student dnia 7 maj 2018 godz. 13:19
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Michał widerek dnia 19 październik 2018 godz. 10:16
Liczba odsłon:
  1619 od 7 maj 2018 godz. 13:19  (średnio 9.32 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl