0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Wykaz nieruchomości do sprzedaży lub dzierżawy


 

 Andrespol, dnia 03.10.2019 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ANDRESPOL

 

Podaje się do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy Andrespol oraz na stronie internetowej Urzędu
( http://andrespol.bip.cc ) wywieszony został od dnia 08.10.2019 r. do dnia 29.10.2019 r.
wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży.

 


 

Andrespol, dnia 8 października 2019 r.

WYKAZ

Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż:

-         niżej wymienione niezabudowane nieruchomości stanowiące mienie gminne, przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położone:

  • w Justynowie przy ul. Tulipanowej, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka nr 761/20 o powierzchni 663 m2, LD1M/00312008/0 - cena 77.000,- zł netto (94.710 ,- zł brutto)
  • w Justynowie przy ul. Tulipanowej, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka nr 1537 o powierzchni 765 m2, LD1M/00068991/1 - cena 89.000,- zł netto (109.470,- zł brutto)
  • w Justynowie przy ul. Tulipanowej, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka nr 1539 o powierzchni 875 m2, LD1M/00068991/1 - cena 102.000,- zł netto (125.460,- zł brutto)
  • w Justynowie przy ul. Tulipanowej, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka nr 1540 o powierzchni 909 m2, LD1M/00068991/1 - cena 106.000,- zł netto (130.380,- zł brutto)
  • w Justynowie przy ul. Bedońskiej 43, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka nr 1494/5 o powierzchni 1307 m2, LD1M/00093722/9 - cena 128.000,- zł netto (157.440,- zł brutto)
  • w Wiśniowej Górze przy ul. Prywatnej, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działki: nr 220/9 o powierzchni 917 m2 LD1M/00170763/2, nr 220/10 o powierzchni 928 m2 LD1M/00170763/2, nr 220/11 o powierzchni 909 m2 LD1M/00170763/2 oraz nr 220/12 o powierzchni 1052 m2 LD1M/00170763/2, jako jedna nieruchomość o łącznej powierzchni 3806 m2 - cena 443.000,- zł netto (544.890,- zł brutto)
  • w Wiśniowej Górze przy ul. Prywatnej, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka nr 220/3 o powierzchni 1106 mLD1M/00170763/2 - cena 129.000,- zł netto (158.670,- zł brutto)

przewidziane są do sprzedaży w formie przetargu.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Andrespol od dnia 08.10.2019 roku do dnia 29.10.2019 roku.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309, poz. 1589 i poz. 1716) mogą składać wnioski do dnia 19.11.2019 r.


 

 Informacja opublikowana przez:
  Karolina Student dnia 7 maj 2018 godz. 13:19
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Michał widerek dnia 8 październik 2019 godz. 14:09
Liczba odsłon:
  5287 od 7 maj 2018 godz. 13:19  (średnio 9.43 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl