0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Wykaz nieruchomości do sprzedaży lub dzierżawy


 

 


 

Andrespol, dnia 06.08.2019 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ANDRESPOL

 

Podaje się do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy Andrespol oraz na stronie internetowej Urzędu
( http://andrespol.bip.cc ) wywieszony został od dnia 13.08.2019 r. do dnia 03.09.2019 r. wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży.

 


 

Andrespol, dnia 6 sierpnia 2019 r.

WYKAZ

Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż:

 

nieruchomości stanowiące mienie gminne:

- lokal nr 1 o powierzchni użytkowej 51,29 m2 wraz z udziałem 5129/51160 części w prawie własności działki nr 183/85 o powierzchni 2327 m2 położonej w Wiśniowej Górze przy ul. Oficerskiej 12, dla której prowadzona jest księga wieczysta nrLD1M/00303587/6,ww.działkaprzeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny usług turystycznych, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej jako funkcje równorzędne;

- lokal nr 2 o powierzchni użytkowej 43,18 m2 wraz z udziałem 4318/51160 części w prawie własności działki nr 183/85 o powierzchni 2327 m2 położonej w Wiśniowej Górze przy ul. Oficerskiej 12, dla której prowadzona jest księga wieczysta nrLD1M/00303587/6,ww.działkaprzeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny usług turystycznych, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej jako funkcje równorzędne;

- lokal nr 3 o powierzchni użytkowej 56,84 m2 wraz z udziałem 5684/51160 części w prawie własności działki nr 183/85 o powierzchni 2327 m2 położonej w Wiśniowej Górze przy ul. Oficerskiej 12, dla której prowadzona jest księga wieczysta nrLD1M/00303587/6,ww.działkaprzeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny usług turystycznych, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej jako funkcje równorzędne;

- lokal nr 4 o powierzchni użytkowej 56,07 m2 wraz z udziałem 5607/51160 części w prawie własności działki nr 183/85 o powierzchni 2327 m2 położonej w Wiśniowej Górze przy ul. Oficerskiej 12, dla której prowadzona jest księga wieczysta nrLD1M/00303587/6,ww.działkaprzeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny usług turystycznych, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej jako funkcje równorzędne;

- lokal nr 5 o powierzchni użytkowej 56,98 m2 wraz z udziałem 5698/51160 części w prawie własności działki nr 183/85 o powierzchni 2327 m2 położonej w Wiśniowej Górze przy ul. Oficerskiej 12, dla której prowadzona jest księga wieczysta nrLD1M/00303587/6,ww.działkaprzeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny usług turystycznych, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej jako funkcje równorzędne;

- lokal nr 6 o powierzchni użytkowej 64,73 m2 wraz z udziałem 6473/51160 części w prawie własności działki nr 183/85 o powierzchni 2327 m2 położonej w Wiśniowej Górze przy ul. Oficerskiej 12, dla której prowadzona jest księga wieczysta nrLD1M/00303587/6,ww.działkaprzeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny usług turystycznych, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej jako funkcje równorzędne;

- lokal nr 7 o powierzchni użytkowej 55,65 m2 wraz z udziałem 5565/51160 części w prawie własności działki nr 183/85 o powierzchni 2327 m2 położonej w Wiśniowej Górze przy ul. Oficerskiej 12, dla której prowadzona jest księga wieczysta nrLD1M/00303587/6,ww.działkaprzeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny usług turystycznych, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej jako funkcje równorzędne;

- lokal nr 8 o powierzchni użytkowej 43,66 m2 wraz z udziałem 4366/51160 części w prawie własności działki nr 183/85 o powierzchni 2327 m2 położonej w Wiśniowej Górze przy ul. Oficerskiej 12, dla której prowadzona jest księga wieczysta nrLD1M/00303587/6,ww.działkaprzeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny usług turystycznych, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej jako funkcje równorzędne;

- lokal nr 9 o powierzchni użytkowej 50,19 m2 wraz z udziałem 5019/51160 części w prawie własności działki nr 183/85 o powierzchni 2327 m2 położonej w Wiśniowej Górze przy ul. Oficerskiej 12, dla której prowadzona jest księga wieczysta nrLD1M/00303587/6,ww.działkaprzeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny usług turystycznych, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej jako funkcje równorzędne;

- lokal nr 10 o powierzchni użytkowej 33,01 m2 wraz z udziałem 3301/51160 części w prawie własności działki nr 183/85 o powierzchni 2327 m2 położonej w Wiśniowej Górze przy ul. Oficerskiej 12, dla której prowadzona jest księga wieczysta nrLD1M/00303587/6,ww.działkaprzeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny usług turystycznych, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej jako funkcje równorzędne;

przewidziane są do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz głównych najemców.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Andrespol od dnia 13.08.2019 r. do dnia 03.09.2019 r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. 2018 r. poz. 2204; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1509 oraz z 2018 r. poz. 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492 i 801) mogą składać wnioski do dnia 24.09.2019 r.


 

Andrespol, dnia 24.07.2019 r.

 

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ANDRESPOL

 

 

Podaje się do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy Andrespol przy ul. Rokicińskiej 126 oraz na stronie internetowej Urzędu (www.bip.andrespol.pl) wywieszony będzie w dniach 31.07.2019 r. – 20.08.2019 r. wykaz nieruchomości przewidzianych do  dzierżawy.

 


 

 

Andrespol, dnia 24.07.2019 r.

 

 WYKAZ

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami(Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż przeznacza się do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców nieruchomości stanowiące mienie gminne:

 

Adres nieruchomości

Nr działki

 

Przeznaczenie i okres dzierżawy

Pow. działki

 

Wysokość czynszu dzierżawnego

netto

Justynów

ul. Hulanka 65a

dz.nr

1396/1

1396/2

cel letniskowy

2 lata

1393 m2

1671,60

+ podatek VAT

rocznie

Justynów

ul. Hulanka 65

dz. nr

1395/1

1395/2

cel letniskowy

2 lata

1335 m2

1602,00 zł

+ podatek VAT

rocznie

Wiśniowa Góra

ul. Szkolna

cz. dz. nr

278

cel letniskowy

3 lata

60 m2

72,00 zł

+ podatek VAT

rocznie

Wiśniowa Góra

ul. Sosnowa 9

dz. nr

190/6

 

cel mieszkaniowy

3 lata

189 m2

226,80 zł

+ podatek VAT

rocznie

Justynów

ul. Mickiewicza

dz. nr

945/8

cel mieszkaniowy

3 lata

118 m2

141,60 zł

+ podatek VAT

rocznie

Wiśniowa Góra

ul. Tuszyńska

dz. nr

39/24

dojazd do działki

3 lata

93 m2

użyczenie

 

 

Czynsz dzierżawny podlegać będzie corocznej waloryzacji na dzień 31 marca w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS publikowany w Monitorze Polskim.  

W przypadku, jeżeli wskaźnik wzrostu wartości cen towarów i usług publikowany w Monitorze Polskim będzie ujemny wówczas  czynsz dzierżawny obowiązywał będzie w wysokości obowiązującej za poprzedni rok.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Andrespol od dnia 31.07.2019 roku do dnia 20.08.2019 roku.

 


 

 

Andrespol, dnia 10.07.2019 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ANDRESPOL

 

Podaje się do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy Andrespol oraz na stronie internetowej Urzędu ( http://andrespol.bip.cc ) wywieszony został od dnia 16.07.2019 r. do dnia 06.08.2019 r. wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży.

 


 

 

Andrespol, dnia 10 lipca 2019 r.

WYKAZ

Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż:

nieruchomości stanowiące mienie gminne:

- lokal nr 2 o powierzchni użytkowej 49,67 m2 wraz z udziałem 4967/40403 części w prawie własności działki nr 864/14 o powierzchni 2175 m2 położonej w Justynowie przy ul. Bukowej 93, dla której prowadzona jest księga wieczysta nrLD1M/00300914/7,ww.działkaprzeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną;

- lokal nr 4 o powierzchni użytkowej 48,35 m2 wraz z udziałem 4835/40403 części w prawie własności działki nr 864/14 o powierzchni 2175 m2 położonej w Justynowie przy ul. Bukowej 93, dla której prowadzona jest księga wieczysta nrLD1M/00300914/7,ww.działkaprzeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną;

- lokal nr 5 o powierzchni użytkowej 49,42 m2 wraz z udziałem 4942/40403 części w prawie własności działki nr 864/14 o powierzchni 2175 m2 położonej w Justynowie przy ul. Bukowej 93, dla której prowadzona jest księga wieczysta nrLD1M/00300914/7,ww.działkaprzeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną;

- lokal nr 7 o powierzchni użytkowej 70,59 m2 wraz z udziałem 7059/40403 części w prawie własności działki nr 864/14 o powierzchni 2175 m2 położonej w Justynowie przy ul. Bukowej 93, dla której prowadzona jest księga wieczysta nrLD1M/00300914/7,ww.działkaprzeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną;

- lokal nr 8 o powierzchni użytkowej 23,73 m2 wraz z udziałem 2373/40403 części w prawie własności działki nr 864/14 o powierzchni 2175 m2 położonej w Justynowie przy ul. Bukowej 93, dla której prowadzona jest księga wieczysta nrLD1M/00300914/7,ww.działkaprzeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną;

- lokal nr 1 o powierzchni użytkowej 33,59 m2 wraz z udziałem 3359/40403 części w prawie własności działki nr 864/14 o powierzchni 2175 m2 położonej w Justynowie przy ul. Bukowej 93A, dla której prowadzona jest księga wieczysta nrLD1M/00300914/7,ww.działkaprzeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną;

przewidziane są do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz głównych najemców.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Andrespol od dnia 16.07.2019 r. do dnia 06.08.2019 r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. 2018 r. poz. 2204; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1509 oraz z 2018 r. poz. 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492 i 801) mogą składać wnioski do dnia 27.08.2019 r.

 

 Informacja opublikowana przez:
  Karolina Student dnia 7 maj 2018 godz. 13:19
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Michał widerek dnia 8 sierpień 2019 godz. 11:23
Liczba odsłon:
  4032 od 7 maj 2018 godz. 13:19  (średnio 9.09 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl