0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Wykaz nieruchomości do sprzedaży lub dzierżawy


Andrespol, dnia 16.08.2018 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ANDRESPOL

 

Podaje się do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy Andrespol oraz na stronie internetowej Urzędu
( http://andrespol.bip.cc ) wywieszony został od dnia 21.08.2018 r. do dnia 11.09.2018 r. wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży i dzierżawy.


Andrespol, dnia 20 sierpnia 2018 r.

WYKAZ

Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż:

 

niżej wymienione niezabudowane nieruchomości stanowiące mienie gminne, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położone:

  • w Wiśniowej Górze przy ul. Prywatnej, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działki:  nr 220/5 o powierzchni 1460 m2, nr 220/6 o powierzchni 1034 m2 oraz nr 220/7  o  powierzchni  1040 m2, jako jedna nieruchomość o łącznej powierzchni 3534 m2 - cena 411.000,- zł netto 505.530,- zł brutto
  • w Wiśniowej Górze przy ul. Prywatnej, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działki: nr 220/9 o powierzchni 917 m2, nr 220/10 o powierzchni 928 m2, nr 220/11 o powierzchni 909 m2 oraz nr 220/12 o powierzchni 1052 m2, jako jedna nieruchomość o łącznej powierzchni 3806 m2 - cena 443.000,- zł netto 544.890,- zł brutto
  • w Wiśniowej Górze przy ul. Prywatnej, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka nr 220/2 o powierzchni 1110 m2 - cena 129.000,- zł netto 158.670,- zł brutto
  • w Wiśniowej Górze przy ul. Prywatnej, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka nr 220/3 o powierzchni 1106 m2 - cena 129.000,- zł netto 158.670,- zł brutto
  • w Wiśniowej Górze przy ul. Prywatnej, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka nr 220/14 o powierzchni 1005 m2 - cena 117.000,- zł netto 143.910,- zł brutto
  • w Wiśniowej Górze przy ul. Prywatnej, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka nr 220/15 o powierzchni 944 m2 - cena 110.000,- zł netto 135.300,- zł brutto

Przewidziane są do sprzedaży w formie przetargu.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Andrespol od dnia 21.08.2018 roku do dnia 11.09.2018 roku.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000 i 1089) mogą składać wnioski do dnia 02.10.2018 r.


 

Andrespol, dnia 09.08.2018 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ANDRESPOL

 

Podaje się do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy Andrespol oraz na stronie internetowej Urzędu
( http://andrespol.bip.cc ) wywieszony został od dnia 14.08.2018 r. do dnia 04.09.2018 r. wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży i dzierżawy.


Andrespol, dnia 13 sierpnia 2018 r.

WYKAZ

Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż:

nieruchomość stanowiąca mienie gminne:

- lokal nr 3 o powierzchni użytkowej 64,59 m2 wraz z udziałem 46/100 części w działce nr 316 o powierzchni 1087 m2położonej w Wiśniowej Górze, przy ul. Leczniczej 12, dla której prowadzona jest księga wieczysta nrLD1M/00146737/4,ww.działkaprzeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Przewidziana jest do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz głównego najemcy.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000 i 1089) mogą składać wnioski do dnia 25.09.2018 r.


 

Andrespol, dnia 13 sierpnia 2018 r.

WYKAZ

Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż:

nieruchomości stanowiące mienie gminne:

- lokal nr 1 o powierzchni użytkowej 29,43 m2 z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 5,70 m2 wraz z udziałem 3513/51428 części w działce nr 63/20 o powierzchni 2230 m2położonej w Andrespolu przy ul. Turystycznej 5, dla której prowadzona jest księga wieczysta nrLD1M/00290129/3,ww.działkaprzeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej;

- lokal nr 2 o powierzchni użytkowej 31,56 m2 z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 19,37 m2 wraz z udziałem 5093/51428 części w działce nr 63/20 o powierzchni 2230 m2położonej w Andrespolu przy ul. Turystycznej 5, dla której prowadzona jest księga wieczysta nrLD1M/00290129/3,ww.działkaprzeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej;

- lokal nr 4 o powierzchni użytkowej 29,95 m2 z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 15,11 m2 wraz z udziałem 4506/51428 części w działce nr 63/20 o powierzchni 2230 m2położonej w Andrespolu przy ul. Turystycznej 5, dla której prowadzona jest księga wieczysta nrLD1M/00290129/3,ww.działkaprzeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej;

- lokal nr 5 o powierzchni użytkowej 27,03 m2 wraz z udziałem 2703/51428 części w działce nr 63/20 o powierzchni 2230 m2położonej w Andrespolu przy ul. Turystycznej 5, dla której prowadzona jest księga wieczysta nrLD1M/00290129/3,ww.działkaprzeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej;

- lokal nr 6 o powierzchni użytkowej 37,50 m2 z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 5,70 m2 wraz z udziałem 4320/51428 części w działce nr 63/20 o powierzchni 2230 m2położonej w Andrespolu przy ul. Turystycznej 5, dla której prowadzona jest księga wieczysta nrLD1M/00290129/3,ww.działkaprzeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej;

- lokal nr 7 o powierzchni użytkowej 41,74 m2 z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 7,78 m2 wraz z udziałem 4952/51428 części w działce nr 63/20 o powierzchni 2230 m2położonej w Andrespolu przy ul. Turystycznej 5, dla której prowadzona jest księga wieczysta nrLD1M/00290129/3,ww.działkaprzeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej;

- lokal nr 8 o powierzchni użytkowej 35,49 m2 z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 8,85 m2 wraz z udziałem 4434/51428 części w działce nr 63/20 o powierzchni 2230 m2położonej w Andrespolu przy ul. Turystycznej 5, dla której prowadzona jest księga wieczysta nrLD1M/00290129/3,ww.działkaprzeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej.

Przewidziane są do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz głównych najemców.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000 i 1089) mogą składać wnioski do dnia 25.09.2018 r.


 

Andrespol, dnia 13 sierpnia 2018 r.

 

WYKAZ

Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż:

niezabudowana nieruchomość stanowiąca mienie gminne, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położona:

  • w Wiśniowej Górze przy ul. Wspólnej, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działki: nr 176/3 o powierzchni 434 m2 oraz nr 174/4 o powierzchni 661 m2,jako jedna nieruchomość o łącznej powierzchni 1095 m2 - LD1M/00269781/5  - cena   129.500,- zł netto 159.285,- zł brutto

Przewidziana jest do sprzedaży w formie przetargu.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000 i 1089) mogą składać wnioski do dnia 25.09.2018 r.

 Informacja opublikowana przez:
  Karolina Student dnia 7 maj 2018 godz. 13:19
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Michał widerek dnia 20 sierpień 2018 godz. 15:07
Liczba odsłon:
  1166 od 7 maj 2018 godz. 13:19  (średnio 9.5 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl