0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Wykaz nieruchomości do sprzedaży lub dzierżawy


Andrespol, dnia 14.03.2019 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ANDRESPOL

Podaje się do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy Andrespol przy ul. Rokicińskiej 126 oraz na stronie internetowej Urzędu (www.bip.andrespol.pl) wywieszony będzie w dniach 19.03.2019 r. – 09.04.2019 r. wykaz nieruchomości przewidzianych do  dzierżawy.

 

 


Andrespol, dnia 14.03.2019 r.

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż przeznacza się do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do dnia 30.09.2019 r. nieruchomość, stanowiącą mienie gminne, położoną:

- w Justynowie przy ul. Łódzkiej ( cz. dz. nr 825) o pow. 20 m2 - działka zagospodarowana.

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00090382/2.

Na nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia wymagane będzie prowadzenie działalności handlowej.

Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosić będzie 222,64 netto plus obowiązujący podatek VAT, płatny do dnia 10 każdego miesiąca.

Czynsz dzierżawny podlegać będzie corocznej waloryzacji na dzień 31 marca w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS publikowany w Monitorze Polskim.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Andrespol od dnia 19.03.2019 roku do dnia 09.04.2019 roku.

 


 

Andrespol, dnia 30.01.2019 r.

 

 WYKAZ

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami(Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż przeznacza się do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców nieruchomości stanowiące mienie gminne:

Adres nieruchomości

Nr działki

 

Przeznaczenie i okres dzierżawy

Pow. działki

 

Wysokość czynszu dzierżawnego

netto

Justynów

ul. 1-go Maja

dz.nr

1458/2

cel mieszkaniowy

3 lata

216 m2

259,20 zł

+ podatek VAT

rocznie

Wiśniowa Góra

ul. Tuszyńska

cz. dz.

29/11

cel mieszkaniowy

3 lata

105 m2

126,00 zł

+ podatek VAT

rocznie

Justynów

ul. Główna

cz. dz. nr

1492/13

działalność handlowa

3 lata

20 m2

156,85 zł

+ podatek VAT

miesięcznie

Justynów

ul. Łódzka

dz. nr

1133/2

cel mieszkaniowy

3 lata

41 m2

49,20 zł

+ podatek VAT

rocznie

Andrespol

ul. Tuszyńska

dz. nr

410/65,214/5,215/4

parking

3 lata

158 m2

376,43 zł

+ podatek VAT

miesięcznie

Andrespol

ul. Marysińska

cz. dz. nr

99 i dz. nr103

cel rolny

3 lata

44578 m2

233,93 zł

+ podatek VAT

rocznie

Andrespol

Plac Bankowy

dz. nr

410/51

działalność handlowa

3 lata

59 m2

673,00 zł

+ podatek VAT

miesięcznie

Stróża

ul. Tuszyńska

cz. dz. nr

258/1

cel mieszkaniowy

3 lata

 

90 m2

108,00 zł

+ podatek VAT

rocznie

Justynów

ul. Marysińska

cz. dz. nr

1307

stawy rybne

4 lata i 8 m-cy

 

bezpłatne użyczenie

 

 

Czynsz dzierżawny podlegać będzie corocznej waloryzacji na dzień 31 marca w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS publikowany w Monitorze Polskim.           

W przypadku, jeżeli wskaźnik wzrostu wartości cen towarów i usług publikowany w Monitorze Polskim będzie ujemny wówczas  czynsz dzierżawny obowiązywał będzie w wysokości obowiązującej za poprzedni rok.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Andrespol od dnia 05.02.2019 roku do dnia 26.02.2019 roku

 Informacja opublikowana przez:
  Karolina Student dnia 7 maj 2018 godz. 13:19
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Fastyn dnia 18 marzec 2019 godz. 14:02
Liczba odsłon:
  3251 od 7 maj 2018 godz. 13:19  (średnio 9.51 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl