0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Wykaz nieruchomości do sprzedaży lub dzierżawy


 

Andrespol, dnia 10.02.2020 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ANDRESPOL

 

Podaje się do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy Andrespol oraz na stronie internetowej Urzędu
( http://andrespol.bip.cc ) wywieszony został od dnia 18.02.2020 r. do dnia 10.03.2020 r. wykaz nieruchomości
przewidzianych do sprzedaży i dzierżawy.

 


 

Andrespol, dnia 10 lutego 2020 r.

WYKAZ

Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż:

nieruchomości stanowiące mienie gminne:

- lokal nr 1 o powierzchni użytkowej 44,22 m2 wraz z udziałem 4422/43817 części w działce nr 162/11 o powierzchni 1438 m2położonej w Wiśniowej Górze przy ul. Złotej 21, dla której prowadzona jest księga wieczysta nrLD1M/00297778/6,ww.działkaprzeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

- lokal nr 2 o powierzchni użytkowej 48,59 m2 wraz z udziałem 4859/43817 części w działce nr 162/11 o powierzchni 1438 m2położonej w Wiśniowej Górze przy ul. Złotej 21, dla której prowadzona jest księga wieczysta nrLD1M/00297778/6,ww.działkaprzeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

- lokal nr 5 o powierzchni użytkowej 19,07 m2 wraz z udziałem 1907/43817 części w działce nr 162/11 o powierzchni 1438 m2położonej w Wiśniowej Górze przy ul. Złotej 21, dla której prowadzona jest księga wieczysta nrLD1M/00297778/6,ww.działkaprzeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

- lokal nr 7 o powierzchni użytkowej 22,62 m2 wraz z udziałem 2262/43817 części w działce nr 162/11 o powierzchni 1438 m2położonej w Wiśniowej Górze przy ul. Złotej 21, dla której prowadzona jest księga wieczysta nrLD1M/00297778/6,ww.działkaprzeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

- lokal nr 8 o powierzchni użytkowej 43,27 m2 wraz z udziałem 4327/43817 części w działce nr 162/11 o powierzchni 1438 m2położonej w Wiśniowej Górze przy ul. Złotej 21, dla której prowadzona jest księga wieczysta nrLD1M/00297778/6,ww.działkaprzeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

- lokal nr 9 o powierzchni użytkowej 58,65 m2 wraz z udziałem 5865/43817 części w działce nr 162/11 o powierzchni 1438 m2położonej w Wiśniowej Górze przy ul. Złotej 21, dla której prowadzona jest księga wieczysta nrLD1M/00297778/6,ww.działkaprzeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

- lokal nr 10 o powierzchni użytkowej 19,49 m2 wraz z udziałem 1949/43817 części w działce nr 162/11 o powierzchni 1438 m2położonej w Wiśniowej Górze przy ul. Złotej 21, dla której prowadzona jest księga wieczysta nrLD1M/00297778/6,ww.działkaprzeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

Przewidziane są do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz głównych najemców.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Andrespol od dnia 18.02.2020 roku do dnia 10.03.2020 roku.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) mogą składać wnioski do dnia 31.03.2020 r.


 

 

Andrespol, dnia 10 lutego 2020 r.

WYKAZ

Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż:

nieruchomości stanowiące mienie gminne:

- lokal nr 1 o powierzchni użytkowej 32,09 m2 z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 26,76 m2 wraz z udziałem 5885/33138 części w działce nr 209/23 o powierzchni 1632 m2położonej w Wiśniowej Górze przy ul. Tyrolskiej 4, dla której prowadzona jest księga wieczysta nrLD1M/00302892/3,ww.działkaprzeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

- lokal nr 2 o powierzchni użytkowej 58,54 m2 z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 30,77 m2 wraz z udziałem 8931/33138 części w działce nr 209/23 o powierzchni 1632 m2położonej w Wiśniowej Górze przy ul. Tyrolskiej 4, dla której prowadzona jest księga wieczysta nrLD1M/00302892/3,ww.działkaprzeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

- lokal nr 3 o powierzchni użytkowej 44,31 m2 z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 5,70 m2 wraz z udziałem 5001/33138 części w działce nr 209/23 o powierzchni 1632 m2położonej w Wiśniowej Górze przy ul. Tyrolskiej 4, dla której prowadzona jest księga wieczysta nrLD1M/00302892/3,ww.działkaprzeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

Przewidziane są do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz głównych najemców.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Andrespol od dnia 18.02.2020 roku do dnia 10.03.2020 roku.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) mogą składać wnioski do dnia 31.03.2020 r.


 

 

Andrespol, dnia 12.02.2020 r.

 WYKAZ

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami(Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż przeznacza się do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców nieruchomości stanowiące mienie gminne:

 

Adres nieruchomości

Nr działki

 

Przeznaczenie

i okres dzierżawy

Pow. działki

 

Wysokość czynszu dzierżawnego

netto

Wiśniowa Góra

ul. Feliksińska

dz.nr

cz. dz. nr 12

ogród przydomowy

3 lata

500 m2

270,- zł

+ podatek VAT

rocznie

Wiśniowa Góra

ul. Tuszyńska 93

cz. dz. nr

29/11

cel mieszkaniowy

3 lata

155 m2

209,25 zł

+ podatek VAT

rocznie

Wiśniowa Góra

ul. Oficerska

cz. dz. nr

183/86

pod garaże

3 lata

11 stanowisk

20 m2

 

30,08 zł

+ podatek VAT

miesięcznie za 1 st.

Justynów

ul. Główna 86

dz. nr

672

boisko sportowe

3 lata

14190 m2

użyczenie

Wiśniowa Góra

ul. Zagajnikowa 16

cz. dz. nr

170/18

cel mieszkaniowy

3 lata

52 m2

70,20 zł

+ podatek VAT

rocznie

ul. Justynów

ul. Mickiewicza

cz. dz. nr

961/3 i 921/8

ogród przydomowy

3 lata

566 m2

305,64 zł

+ podatek VAT

rocznie

Wiśniowa Góra

ul. Szkolna

 

dz. nr

289/2

cel mieszkaniowy

3 lata

733 m2

989,55 zł

+ podatek VAT

rocznie

   Andrespol

   ul. Podolska

cz. dz.

nr 366/3

cel mieszkaniowy

3 lata

2 x 120 m2

162,00 zł

+ podatek VAT

rocznie ( x 2)

Janówka

ul. Letniskowa

dz. nr

283

ogród przydomowy

3 lata

92 m2

49,68 zł

+ podatek VAT

rocznie

Wiśniowa Góra

ul. Piekarnicza

 

cz. dz.

nr 317

 

cel mieszkaniowy

3 lata

 

18 m2

 

24,30 zł

+ podatek VAT

rocznie

Wiśniowa Góra

ul. Tuszyńska 113

 

cz. dz. nr

39/19

 

działalność sportowa

3 lata

 

9440 m2

 

 

użyczenie

Stróża

   ul. Tenisowa 1

   cz. dz. nr

266

   cel mieszkaniowy

3 lata

99 m2

133,65 zł

+ podatek VAT

Andrespol

ul. Młynarska

 

cz.dz.nr

64/40

 

pod pom. gospodarcze

3 lata

3,7 m2

 

54,58 zł

+ podatek VAT

 

Czynsz dzierżawny podlegać będzie corocznej waloryzacji na dzień 31 marca w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS publikowany w Monitorze Polskim.           

W przypadku, jeżeli wskaźnik wzrostu wartości cen towarów i usług publikowany w Monitorze Polskim będzie ujemny wówczas  czynsz dzierżawny obowiązywał będzie w wysokości obowiązującej za poprzedni rok.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Andrespol od dnia 18.02.2020 roku do dnia 10.03.2020 roku.

 

 

 Informacja opublikowana przez:
  Karolina Student dnia 7 maj 2018 godz. 13:19
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Michał widerek dnia 17 luty 2020 godz. 09:26
Liczba odsłon:
  6202 od 7 maj 2018 godz. 13:19  (średnio 9.85 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl