0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Wykaz nieruchomości do sprzedaży lub dzierżawy


Andrespol, dnia 21.12.2018 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ANDRESPOL

 

Podaje się do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy Andrespol oraz na stronie internetowej Urzędu ( http://andrespol.bip.cc ) wywieszony został od dnia 27.12.2018 r. do dnia 17.01.2019 r. wykaz nieruchomości przewidzianych do nieodpłatnego zniesienia współwłasności.


 

Andrespol, dnia 21 grudnia 2018 r.

 

WYKAZ

 

Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż:

niezabudowana nieruchomość, dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00088952/2, stanowiąca współwłasność po 12/24 części Gminy Andrespol oraz osób fizycznych -przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położona w Justynowie oznaczona w ewidencji gruntów, jako działki:

- numer 7 o powierzchni 11781 m(wartość 249.927,- zł brutto),

- numer 55/1 o powierzchni 42 m2 (wartość 665,- zł brutto),

- numer 55/2 o powierzchni 15677 m2 (wartość 332.350,- zł brutto),

- numer 55/3 o powierzchni 3853 m2 (wartość 81.758,- zł brutto),

łączna wartości ww. nieruchomości wynosi 664.700,- zł brutto.

Przedmiotowa nieruchomość przewidziana jest do nieodpłatnego zniesienia współwłasności bez zastosowania dopłat ani spłat.

W wyniku zniesienia współwłasności:

- działki: nr 7 o powierzchni 11781 m2, nr 55/1 o powierzchni 42 m2 oraz 55/3 o powierzchni 3853 m2 o łącznej wartości 332.350,00 zł brutto przejdą na własność Gminy Andrespol;

- działka nr 55/2 o powierzchni 15677 m2 o wartości 332.350,00 zł brutto przejdzie na własność osób fizycznych.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Andrespol od dnia 27.12.2018 r. do dnia 17.01.2019 r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) mogą składać wnioski do dnia 07.02.2019 r.

 


 

Andrespol, dnia 28.11.2018 r.

 

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ANDRESPOL

 

Podaje się do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy Andrespol przy ul. Rokicińskiej 126 oraz na stronie internetowej Urzędu (www.bip.andrespol.pl) wywieszony będzie w dniach 04.12.2018 r. – 27.12.2018 r. wykaz nieruchomości przewidzianych do  dzierżawy.

 


 

Andrespol, dnia 28.11.2018 r.

 

 WYKAZ

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami(Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomości stanowiące mienie gminne:

Adres nieruchomości

Nr działki

 

Przeznaczenie i okres dzierżawy

Pow. działki

 

Wysokość czynszu dzierżawnego

netto

Andrespol

ul. Łanowa 25

cz.   dz.

169/51

cel mieszkaniowy

3 lata

91 m2

 

109,20 zł

plus podatek VAT

płatny rocznie

Justynów

ul. Mickiewicza 6

dz. 945/7

 

cel mieszkaniowy

3 lata

118 m2

 

 

 

141,60 zł

plus podatek VAT

płatny rocznie

Wiśniowa Góra

ul. Czajewskiego 48

39/19

stacja bazowa

5 lat

270 m2

 

 

 

9 996,00

plus podatek VAT

płatny kwartalnie

 

 

Wiśniowa Góra

ul. Konopnickiej

cz. dz.

224

cel mieszkaniowy

3 lata

100 m2

 

 

120,00

plus podatek VAT

płatny rocznie

 

Czynsz dzierżawny podlegać będzie corocznej waloryzacji na dzień 31 marca w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS publikowany w Monitorze Polskim

W przypadku, jeżeli wskaźnik wzrostu wartości cen towarów i usług publikowany w Monitorze Polskim będzie ujemny wówczas  czynsz dzierżawny obowiązywał będzie w wysokości obowiązującej za poprzedni rok.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Andrespol od dnia 04.12.2018 roku do dnia 27.12.2018 roku.

 


 

Andrespol, dnia 01.10.2018 r.

 

 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ANDRESPOL

 

Podaje się do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy Andrespol przy ul. Rokicińskiej 126 oraz na stronie internetowej Urzędu (www.bip.andrespol.pl) wywieszony będzie w dniach 03.10.2018 r. – 24.10.2018 r. wykaz nieruchomości przewidzianych do  dzierżawy.


 

 

Andrespol , dnia 01.10.2018 r.

 

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (DZ.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż przeznacza się do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat nieruchomość, stanowiącą mienie gminne, położoną:

-w Wiśniowej Górze przy ul. Tuszyńskiej 82

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00158014/7.

Opis i powierzchnia przeznaczonej do wydzierżawienia nieruchomości:

działka nr 162/5 o pow. 206 m2 - niezabudowana

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia wykorzystywana będzie na cel mieszkaniowy

Termin zagospodarowania - działka zagospodarowana

Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosić będzie 226,60 złotych netto plus obowiązujący podatek VAT.

Czynsz dzierżawny podlegać będzie corocznej waloryzacji na dzień 31 marca w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS publikowany w Monitorze Polskim.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Andrespol od dnia 03.10.2018 roku do dnia 24.10.2018 roku.

 

 Informacja opublikowana przez:
  Karolina Student dnia 7 maj 2018 godz. 13:19
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Michał widerek dnia 22 grudzień 2018 godz. 09:51
Liczba odsłon:
  2125 od 7 maj 2018 godz. 13:19  (średnio 9.31 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl