0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Wykaz nieruchomości do sprzedaży lub dzierżawy


 

 


 

 

Andrespol, dnia 10.07.2019 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ANDRESPOL

 

Podaje się do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy Andrespol oraz na stronie internetowej Urzędu ( http://andrespol.bip.cc ) wywieszony został od dnia 16.07.2019 r. do dnia 06.08.2019 r. wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży.

 


 

 

Andrespol, dnia 10 lipca 2019 r.

WYKAZ

Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż:

nieruchomości stanowiące mienie gminne:

- lokal nr 2 o powierzchni użytkowej 49,67 m2 wraz z udziałem 4967/40403 części w prawie własności działki nr 864/14 o powierzchni 2175 m2 położonej w Justynowie przy ul. Bukowej 93, dla której prowadzona jest księga wieczysta nrLD1M/00300914/7,ww.działkaprzeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną;

- lokal nr 4 o powierzchni użytkowej 48,35 m2 wraz z udziałem 4835/40403 części w prawie własności działki nr 864/14 o powierzchni 2175 m2 położonej w Justynowie przy ul. Bukowej 93, dla której prowadzona jest księga wieczysta nrLD1M/00300914/7,ww.działkaprzeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną;

- lokal nr 5 o powierzchni użytkowej 49,42 m2 wraz z udziałem 4942/40403 części w prawie własności działki nr 864/14 o powierzchni 2175 m2 położonej w Justynowie przy ul. Bukowej 93, dla której prowadzona jest księga wieczysta nrLD1M/00300914/7,ww.działkaprzeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną;

- lokal nr 7 o powierzchni użytkowej 70,59 m2 wraz z udziałem 7059/40403 części w prawie własności działki nr 864/14 o powierzchni 2175 m2 położonej w Justynowie przy ul. Bukowej 93, dla której prowadzona jest księga wieczysta nrLD1M/00300914/7,ww.działkaprzeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną;

- lokal nr 8 o powierzchni użytkowej 23,73 m2 wraz z udziałem 2373/40403 części w prawie własności działki nr 864/14 o powierzchni 2175 m2 położonej w Justynowie przy ul. Bukowej 93, dla której prowadzona jest księga wieczysta nrLD1M/00300914/7,ww.działkaprzeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną;

- lokal nr 1 o powierzchni użytkowej 33,59 m2 wraz z udziałem 3359/40403 części w prawie własności działki nr 864/14 o powierzchni 2175 m2 położonej w Justynowie przy ul. Bukowej 93A, dla której prowadzona jest księga wieczysta nrLD1M/00300914/7,ww.działkaprzeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną;

przewidziane są do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz głównych najemców.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Andrespol od dnia 16.07.2019 r. do dnia 06.08.2019 r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. 2018 r. poz. 2204; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1509 oraz z 2018 r. poz. 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492 i 801) mogą składać wnioski do dnia 27.08.2019 r.


 

Andrespol, dnia 07.06.2019 r.

 

 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ANDRESPOL

 

Podaje się do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy Andrespol przy ul. Rokicińskiej 126 oraz na stronie internetowej Urzędu (www.bip.andrespol.pl) wywieszony będzie w dniach 12.06.2019 r. – 02.07.2019 r. wykaz nieruchomości przewidzianych do  dzierżawy.


 

Andrespol, dnia 07.06.2019 r.

 

 WYKAZ

               Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (DZ.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż przeznacza się do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do 31.12.2025 roku nieruchomość, stanowiącą mienie gminne, położoną:

w Andrespolu

-     przy ul. Tuszyńskiej 3

Opis i powierzchnia przeznaczonej do wydzierżawienia nieruchomości:

-      cz. działki nr 214/6 o pow. 18 m2- zabudowana

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia wykorzystywana będzie na prowadzenie działalności handlowej (kiosk z prasą i art. przemysłowymi).

Działka zagospodarowana.

Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosić będzie 500,00,- złotych netto plus obowiązujący podatek VAT , płatny do dnia 10 każdego miesiąca.

Czynsz dzierżawny podlegać będzie corocznej waloryzacji na dzień 31 marca w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS publikowany w Monitorze Polskim.

 

   Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Andrespol od dnia 12.06.2019 roku do dnia 02.07.2019 roku.

 

                                                                                                    


 

Andrespol, dnia 07.06.2019 r.

 WYKAZ

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (DZ.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż przeznacza się do wydzierżawienia w formie przetargu w na okres 3 lat nieruchomość, stanowiącą mienie gminne, położoną:

w Andrespolu

-     przy Placu Bankowym nr 4

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00054736/5.

Opis i powierzchnia przeznaczonej do wydzierżawienia nieruchomości:

-      działka nr 410/51 o pow. 59 m2- zabudowana pawilonem handlowym o pow.      użytkowej 29,4 m2.

Na nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia wymagane będzie prowadzenie działalności handlowo-usługowej.

Nieruchomość zagospodarowana.

Wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 850,00,- złotych netto plus obowiązujący podatek VAT.

Czynsz płatny będzie do dnia 10 każdego miesiąca.

Czynsz dzierżawny podlegać będzie corocznej waloryzacji na dzień 31 marca w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS publikowany w Monitorze Polskim.

 

   Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Andrespol od dnia 12.06.2019 roku do dnia 02.07.2019 roku.

 

                                                                                                    


 

 Informacja opublikowana przez:
  Karolina Student dnia 7 maj 2018 godz. 13:19
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Michał widerek dnia 11 lipiec 2019 godz. 11:32
Liczba odsłon:
  3617 od 7 maj 2018 godz. 13:19  (średnio 9.24 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl