0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Sprzedaż działek » Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek - 20 lipca 2018 r. o godz. 12:00


Andrespol, dnia 13 czerwca 2018 r.

Znak: RGP. 6840.P.12-15.2018

 

Wójt Gminy Andrespol

ogłasza:

pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionej działki niezabudowanej położonej:

 

w Justynowie:

 • przy ul. Bukowej 105 - przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:
  nr 1527 o pow. 1047 m2 - LD1M/00323276/9 - cena wywoławcza 109.200,- zł netto (134.316,- zł brutto)

oraz drugi nieograniczony przetarg ustny:

 •  na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego w części pod zabudowę mieszkaniowo-usługową (dz. nr 182/3) oraz w części pod usługi turystyczne, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną (dz. nr 183/23) położonej w Wiśniowej Górze przy ul. Tuszyńskiej 94A oznaczona w ewidencji gruntów, jako działki: nr 182/3 o pow. 167 m2 oraz nr 183/23 o pow. 257 m2, jako jedna nieruchomość o łącznej powierzchni 424 m2 - LD1M/00312007/3 - cena wywoławcza 50.900,- zł brutto
 •  na sprzedaż niżej wymienionych działek niezabudowanych położonych:

w Justynowie:

 • przy ul. Bedońskiej 43 - przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:
  nr 1494/5 o pow. 1307 m2 - LD1M/00093722/9 - cena wywoławcza 122.500,- zł netto (150.675,- zł brutto)

 w Kraszewie:

 • przy ul. Rokicińskiej 89A - przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo-usługową:
  nr 8/1 o pow. 610 m2 - LD1M/00150901/6 - cena wywoławcza 73.300,- zł netto (90.159,- zł brutto)

 

Postąpienie przy licytacji niezabudowanej działki nr 8/1 o pow. 610 m2 położonej w Kraszewie przy ul. Rokicińskiej 89A wynosi 1.000,- zł netto, postąpienie przy licytacji nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działki: nr 182/3 i 183/23 położonej w Wiśniowej Górze przy ul. Tuszyńskiej 94A wynosi 1.000,- zł brutto, natomiast przy licytacji pozostałych ww. działek postąpienie wynosi 2.000,- zł netto.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 lipca 2018 roku o godz. 12:00 w budynku Urzędu Gminy Andrespol - sala posiedzeń, I piętro.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej brutto działki (nieruchomości) przelewem na konto BS Andrespol 65 8781 0006 0000 0130 2000 0130 - do dnia 13 lipca 2018 roku.

Wpłaty ustalonej ceny sprzedaży działki po odliczeniu wadium należy dokonać w terminie 30 dni od dnia przetargu przelewem na konto BS Andrespol 28 8781 0006 0000 0130 2000 0020.

Niedotrzymanie terminu wpłaty ustalonej ceny sprzedaży powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Wadium wpłacone przez osoby, które nie nabędą działek w formie przetargu zostaną zwrócone w ciągu 3-ch dni po zakończeniu przetargu przelewem na konto podane przez uczestnika przetargu.

Informację w sprawie lokalizacji działek można uzyskać w Urzędzie Gminy Andrespol pokój nr 24 lub 27, II piętro, tel. (42) 213-24-40 wew. 852 lub 815 w godzinach: pn., śr., czw., 07:30 - 15:30, wt. 08:00 - 17:00, pt. 07:30 - 14:30.

Przetarg zostanie uznany za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą.Informacja opublikowana przez:
  Karolina Student dnia 14 czerwiec 2018 godz. 13:37
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Karolina Student dnia 14 czerwiec 2018 godz. 13:38
Liczba odsłon:
  339 od 14 czerwiec 2018 godz. 13:37  (średnio 9.95 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl