0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Sprzedaż i dzierżawa działek » Ogłoszenia


Andrespol, dnia 23.07.2018 r.

 

               OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ANDRESPOL

Podaje się do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy Andrespol przy ul. Rokicińskiej 126 oraz na stronie internetowej Urzędu (www.bip.andrespol.pl) wywieszony będzie w dniach 01.08.2018 r. – 21.08.2018 r. wykaz nieruchomości przewidzianych do  dzierżawy.


 

Andrespol, dnia 23.07.2018 r.

 

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami(Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Andrespol podaje do publicznej wiadomości, iż przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomości stanowiące mienie gminne:

 

Adres nieruchomości

Nr działki

 

Przeznaczenie i okres dzierżawy

Pow. działki

 

Wysokość czynszu dzierżawnego

netto

Wiśniowa Góra

ul. Tyrolska 9B

 

216/1

Ogród przydomowy

3 lata

1254 m2

496,00 zł

+ podatek VAT

rocznie

Wiśniowa Góra

ul. Oficerska 12

cz. dz.

214/2

Pod budowę wiaty

20 m2

28,94 zł

+ podatek VAT

miesięcznie

Kraszew

ul. Rokicińska

cz. dz.

8/4

Parking samochodowy

138 m2

35,00 zł

+ podatek VAT

miesięcznie

 

 

Czynsz dzierżawny podlegać będzie corocznej waloryzacji na dzień 31 marca w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS publikowany w Monitorze Polskim

           

W przypadku, jeżeli wskaźnik wzrostu wartości cen towarów i usług publikowany w Monitorze Polskim będzie ujemny wówczas  czynsz dzierżawny obowiązywał będzie w wysokości obowiązującej za poprzedni rok.

 

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Andrespol od dnia 01.08.2018 roku do dnia 21.08.2018 roku.

 Informacja opublikowana przez:
  Michał Świderek dnia 25 lipiec 2018 godz. 09:13
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Michał widerek dnia 25 lipiec 2018 godz. 09:13
Liczba odsłon:
  143 od 25 lipiec 2018 godz. 09:13  (średnio 7.66 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl