0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Sprzedaż i dzierżawa działek » Ogłoszenie o przetargu 18 marca 2019 r.


Andrespol, dnia 5 lutego 2019 r.

Znak: RGP. 6840.P.1-5.2019

 

 

Wójt Gminy Andrespol

ogłasza:

 

pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości niezabudowanej położonej:

 

 

  • w Wiśniowej Górze:

 

-przy ul. Prywatnej - przeznaczonejpod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

  działki nr 220/3 o powierzchni 1106 m2 -LD1M/00170763/2 cena wywoławcza:     129.000,- zł netto

                                                                                                                                  158.670,- zł brutto

 

 

oraz drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych położonych:

 

 

  • w Wiśniowej Górze:

 

-przy ul. Prywatnej - przeznaczonejpod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

  działki nr 220/14 o powierzchni 1005 m2 -LD1M/00170763/2 -cena wywoławcza:     117.000,- zł netto

                                                                                                                                  143.910,- zł brutto

 

-przy ul. Prywatnej - przeznaczonejpod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

  działki nr 220/15 o powierzchni 944 m2 -LD1M/00170763/2 -cena wywoławcza:      110.000,- zł netto

                                                                                                                                  135.300,- zł brutto

 

- przy ul. Wspólnej - przeznaczonejpod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

  nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działki: nr 176/3 o powierzchni 434 m2 oraz nr 174/4 o powierzchni 661 m2, jako jedna nieruchomość

o łącznej powierzchni 1095 m2 -LD1M/00269781/5 - przez przedmiotową nieruchomość przebiegają sieci: wodociągowa oraz energetyczna

cena wywoławcza:                                                                                                    129.500,- zł netto

                                                                                                                                  159.285,- zł brutto

 

  • w Justynowie:

 

-    przy ul. Bedońskiej 43 - przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

     nr 1494/5 o pow. 1307 m2 - LD1M/00093722/9 - cena wywoławcza:                     122.500,- zł netto

                                                                                                                                  150.675,- zł brutto

 

 

Postąpienie przy licytacji ww. działek oraz nieruchomości wynosi 2.000,- zł netto.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 18 marca 2019 roku o godz. 12:00 w budynku Urzędu Gminy Andrespol - sala posiedzeń, I piętro.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej brutto działki (nieruchomości) przelewem na konto BS Andrespol 65 8781 0006 0000 0130 2000 0130 - do dnia 11 marca 2019 roku.

Wpłaty ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości po odliczeniu wadium należy dokonać w terminie 30 dni od dnia przetargu przelewem na konto BS Andrespol 28 8781 0006 0000 0130 2000 0020.

Niedotrzymanie terminu wpłaty ustalonej ceny sprzedaży powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Wadium wpłacone przez osoby, które nie nabędą działek w formie przetargu zostaną zwrócone w ciągu 3-ch dni po zakończeniu przetargu przelewem na konto podane przez uczestnika przetargu.

Informację w sprawie lokalizacji działek można uzyskać w Urzędzie Gminy Andrespol pokój nr 24 lub 27, II piętro, tel. (42) 213-24-40 wew. 852 lub 815 w godzinach: pn., śr., czw., 07:30 - 15:30, wt. 08:00 - 17:00, pt. 07:30 - 14:30.

Przetarg zostanie uznany za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą.Informacja opublikowana przez:
  Michał Świderek dnia 8 luty 2019 godz. 08:32
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Michał widerek dnia 8 luty 2019 godz. 08:34
Liczba odsłon:
  88 od 8 luty 2019 godz. 08:32  (średnio 12.38 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl