0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Sprzedaż i dzierżawa działek » Przetarg 20.12.2019 r.


Andrespol, dnia 12 listopada 2019 r.

Znak: RGP. 6840.P.7-12.2019

 

 

Wójt Gminy Andrespol ogłasza:

pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionych działek niezabudowanych położonych:

 

 

  • w Wiśniowej Górze: 

- przy ul. Prywatnej - przeznaczonejpod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

działki nr 220/3 o powierzchni 1106 m-LD1M/00170763/2 cena wywoławcza:    129.000,- zł netto

                                                                                                                               158.670,- zł brutto

 

  • w Justynowie:

 -    przy ul. Bedońskiej 43 - przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

     nr 1494/5 o powierzchni 1307 m- LD1M/00093722/9 - cena wywoławcza:       128.000,- zł netto

                                                                                                                               157.440,- zł brutto

-    przy ul. Tulipanowej - przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

     nr 761/20 o powierzchni 663 m- LD1M/00312008/0 - cena wywoławcza:          77.000,- zł netto

                                                                                                                                 94.710,- zł brutto

-    przy ul. Tulipanowej - przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

     nr 1537 o powierzchni 765 m- LD1M/00068991/1 - cena wywoławcza:             89.000,- zł netto

                                                                                                                               109.470,- zł brutto

-    przy ul. Tulipanowej - przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

     nr 1539 o powierzchni 875 m- LD1M/00068991/1 - cena wywoławcza:         102.000,- zł netto

                                                                                                                            125.460,- zł brutto

-    przy ul. Tulipanowej - przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

     nr 1540 o powierzchni 909 m- LD1M/00068991/1 - cena wywoławcza:            106.000,- zł netto

                                                                                                                               130.380,- zł brutto

 

Postąpienie przy licytacji niezabudowanej działki nr 761/20 o powierzchni 663 m2 położonej w Justynowie przy ul. Tulipanowej wynosi 1.000,- zł netto, natomiast przy licytacji pozostałych ww. działek postąpienie wynosi 2.000,- zł netto.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2019 roku o godz. 12:00 w budynku Urzędu Gminy Andrespol - sala posiedzeń, I piętro.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej brutto działki przelewem na konto BS Andrespol 65 8781 0006 0000 0130 2000 0130 - do dnia 13 grudnia 2019 roku.

Wpłaty ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości po odliczeniu wadium należy dokonać w terminie do dnia 27 grudnia 2019 roku przelewem na konto BS Andrespol 28 8781 0006 0000 0130 2000 0020.

Niedotrzymanie terminu wpłaty ustalonej ceny sprzedaży powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Wadium wpłacone przez osoby, które nie nabędą działek w formie przetargu zostaną zwrócone w ciągu 3-ch dni po zakończeniu przetargu przelewem na konto podane przez uczestnika przetargu.

Informację w sprawie lokalizacji działek można uzyskać w Urzędzie Gminy Andrespol pokój nr 24 lub 27, II piętro, tel. (42) 213-24-40 wew. 852 lub 815 w godzinach: pn., śr., czw., 07:30 - 15:30, wt. 08:00 - 17:00, pt. 07:30 - 14:30.

Przetarg zostanie uznany za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą.Informacja opublikowana przez:
  Michał Świderek dnia 21 listopad 2019 godz. 15:53
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Michał widerek dnia 21 listopad 2019 godz. 15:55
Liczba odsłon:
  108 od 21 listopad 2019 godz. 15:53  (średnio 5.93 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl