0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Sprzedaż i dzierżawa działek » Przetarg 24.01.2020 r.


Andrespol, dnia 12 listopada 2019 r.

Znak: RGP. 6840.P.13.2019

 

Wójt Gminy Andrespol ogłasza: 

pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości niezabudowanej położonej:

 

 

  • w Wiśniowej Górze:

- przy ul. Prywatnej - przeznaczonejpod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów, jako działki: nr 220/9 o powierzchni 917 m2, nr 220/10 o powierzchni 928 m2
nr 220/11 o powierzchni 909 m2 oraz nr 220/12 o powierzchni 1052 m2, jako jedna nieruchomość o łącznej powierzchni 
3806 m2- LD1M/00170763/2 - cena wywoławcza:                                                     

                                                                                                                              443.000,- zł netto

                                                                                                                              544.890,- zł brutto

 

 

Postąpienie przy licytacji ww. nieruchomości wynosi 6.000,- zł netto.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24 stycznia 2020 roku o godz. 12:00 w budynku Urzędu Gminy Andrespol - sala posiedzeń, I piętro.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej brutto nieruchomości przelewem na konto BS Andrespol 65 8781 0006 0000 0130 2000 0130 - do dnia 17 stycznia 2020 roku.

Wpłaty ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości po odliczeniu wadium należy dokonać w terminie 30 dni od dnia przetargu przelewem na konto BS Andrespol 28 8781 0006 0000 0130 2000 0020.

Niedotrzymanie terminu wpłaty ustalonej ceny sprzedaży powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Wadium wpłacone przez osoby, które nie nabędą nieruchomości w formie przetargu zostaną zwrócone w ciągu 3-ch dni po zakończeniu przetargu przelewem na konto podane przez uczestnika przetargu.

Informację w sprawie lokalizacji działek można uzyskać w Urzędzie Gminy Andrespol pokój nr 24 lub 27, II piętro, tel. (42) 213-24-40 wew. 852 lub 815 w godzinach: pn., śr., czw., 07:30 - 15:30, wt. 08:00 - 17:00, pt. 07:30 - 14:30.

Przetarg zostanie uznany za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą.

 

 Informacja opublikowana przez:
  Michał Świderek dnia 21 listopad 2019 godz. 15:54
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Michał widerek dnia 21 listopad 2019 godz. 15:54
Liczba odsłon:
  281 od 21 listopad 2019 godz. 15:54  (średnio 5.84 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl